پمپ کارواش برتولینی از محصولات شرکت برتولینی ایتالیا می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش برتولینی ایتالیا در تهران و شهرستان ها می باشد.

برای خرید پمپ کارواش برتولینی و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ کارواش برتولینی با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

TAM

 

پمپ کارواش برتولینی سری TAM

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
TAM20155.7150201/23/8

ca

 

پمپ کارواش برتولینی سری CA

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
CA15255.7105201.1/43/4
CA222023.3150801.1/4

 

پمپ کارواش برتولینی سری CAX

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
CAX247535.97502511/2

ra

 

پمپ کارواش برتولینی سری RA

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
RA245023.45002413/8

RAL

 

پمپ کارواش برتولینی سری RAL

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
RAL184014.54001813/8

TTK

 

پمپ کارواش برتولینی سری TTK

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
TTK213012.3300213/4
TTK302112210303/43/8

 

پمپ کارواش برتولینی سری TTL

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
TTL1530930015

tml-o4banei44cczbhnid9w1j0hma9439yrr143l1efufk

پمپ پیستونی برتولینی سری TML

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
TML15205.8200151/23/8
TML20207.6200201/23/8

RBL

پمپ پیستونی برتولینی سری RBL

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
RBL501918.51505011/2

kkl-o4baxtjpv8mdzwiqja06nvujazrjl74ngoebiszrgw

پمپ پیستونی برتولینی سری KKL

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
KKL381610.816038

RD

پمپ پیستونی برتولینی سری RD

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
RD751521.5150731

WML

پمپ پیستونی برتولینی سری WML

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
WML15154150151/23/8

WBL

پمپ پیستونی برتولینی سری WBL

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
WBL11112.2110113/83/8
WBL13123120133/83/8

TMG

پمپ پیستونی برتولینی سری TMG

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
TMG35456240171/23/8

WBG

پمپ پیستونی برتولینی سری WBG

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
WBG25303.517511.43/83/8
WBG25354.317513.23/83/8

WBC

پمپ پیستونی برتولینی سری WBC

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
WBC11112.2110113/83/8

WJCU

پمپ پیستونی برتولینی سری WJCU

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
WJCU-7101.410073/83/8
WJCU-4100.910043/83/8
WJCU-2100.510023/83/8
WJCU-1100.31001.33/83/8

ck1525

پمپ کارواش برتولینی سری CK1525

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
CK152520.1105981.1/43/4

cx1025

پمپ پیستونی برتولینی سری CX1025

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
CX102550.52501001.1/2

c2233

پمپ پیستونی برتولینی سری C2233

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
C223335.81501221.1/43/4

پمپ پیستونی برتولینی سری CX2090

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
CX2090-NP34.6902001.1/21
CX2090-AC34.6702001.1/21

c1258

پمپ پیستونی برتولینی سری C1258

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
C125839.4802511.1/43/4

ck1
ck2

پمپ کارواش برتولینی سری CK

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
CK22023.7602011.1/43/4
CK14616.6601411.1/23/4
CK12015.2701111.1/23/4
CK11013.8701011.1/23/4

c75
c40

پمپ کارواش برتولینی سری C

مدلقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)
C756.4506713/4
C40450401/23/4

دیگر محصولات