پمپ کارواش برتولینی از محصولات شرکت برتولینی ایتالیا می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش برتولینی ایتالیا در تهران و شهرستان ها می باشد.

برای خرید پمپ کارواش برتولینی و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ کارواش برتولینی با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

TAM

 

[table id=bertolini3 /]

ca

 

[table id=bertolini4 /]

 

[table id=bertolini5 /]

ra

 

[table id=bertolini6 /]

RAL

 

[table id=bertolini7 /]

TTK

 

[table id=bertolini8 /]

 

[table id=bertolini9 /]

tml-o4banei44cczbhnid9w1j0hma9439yrr143l1efufk

[table id=bertolini10 /]

RBL

[table id=bertolini11 /]

kkl-o4baxtjpv8mdzwiqja06nvujazrjl74ngoebiszrgw

[table id=bertolini12 /]

RD

[table id=bertolini13 /]

WML

[table id=bertolini14 /]

WBL

[table id=bertolini15 /]

TMG

[table id=bertolini16 /]

WBG

[table id=bertolini17 /]

WBC

[table id=bertolini18 /]

WJCU

[table id=bertolini19 /]

ck1525

[table id=bertolini20 /]

cx1025

[table id=bertolini21 /]

c2233

[table id=bertolini22 /]

[table id=bertolini23 /]

c1258

[table id=bertolini24 /]

ck1
ck2

[table id=bertolini25 /]

c75
c40

[table id=bertolini26 /]

دیگر محصولات