پمپ کارواش میشلن از محصولات شرکت ایتالیایی میشلن می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش میشلن ایتالیا در تهران و شهرستان ها می باشد.

برای خرید پمپ کارواش میشلن و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ کارواش میشلن با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

پمپ کارواش میشلین

مدلنوع پمپقدرت (KW)فشار (BAR)آبدهی (L/MIN)
MPX100الکتروپمپ کارواش تکفاز1.31006
MPX110Bالکتروپمپ کارواش تکفاز1.41106
MPX120LPالکتروپمپ کارواش تکفاز1.51206
XM11
MPX130BP
الکتروپمپ کارواش تکفاز1.71306.2
MPX130Lالکتروپمپ کارواش تکفاز1.81306.2
MPX150Lالکتروپمپ کارواش تکفاز2.11507
MPX160RGالکتروپمپ کارواش تکفاز2.51608.4
MPX140XLالکتروپمپ کارواش تکفاز با خروجی آب گرم2.41408
MPX150HPالکتروپمپ کارواش تکفاز با خروجی آب گرم315010.5
MPX200HDXالکتروپمپ کارواش سه فاز با خروجی آب گرم9.22021

MPX100

MPX100

MXP150HP

MPX110B

MPX120LP

MPX100

MPX130L

MPX140HL

MPX120LP

MPX160RG

MPX200HDX

دیگر محصولات