بهار پمپ یکی از برندها پمپ آب ایرانی می باشد. پمپ زمینی بهار پمپ از محصولات این شرکت می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نمایندگی رسمی فروش بهارپمپ در تهران و شهرستان ها می باشد.

 

برای خرید پمپ زمینی بهار پمپ و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ زمینی بهار پمپ با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

پمپ-اتابلوک-بهار-پمپ

پمپ اتابلوک سانتریفیوژ بهار پمپ سری 32

مدلقدرت (KW)دبیهدمکش (mm)دهش (mm)
32-160
1450rpm
0.756-149.6-6.65032
32-160
1450rpm
0.556-148.5-55032
32-160
2900rpm
410-2839-275032
32-200
2900rpm
310-2530-175032

 

بهار پمپ

پمپ اتابلوک سانتریفیوژ بهار پمپ سری 40

مدلقدرت (KW)دبیهدمکش (mm)دهش (mm)
40-160
1450rpm
0.758-209.6-5.86540
40-160
1450rpm
0.558-178.6-5.86540
40-160
2900rpm
5.515-4039-246540
40-160
2900rpm
415-3030-20.56540
40-160
2900rpm
315-2526-196540

 

پمپ-اتابلوک-بهار-پمپ

پمپ اتابلوک سانتریفیوژ بهار پمپ سری 50

مدلقدرت (KW)دبیهدمکش (mm)دهش (mm)
50-160
1450rpm-169
1.515-359-7.56550
50-160
1450rpm-160
1.115-307.9-6.86550
50-160
1450rpm-150
0.7515-307-5.46550
50-160
1450rpm-140
0.5515-258-56550
50-160
2900rpm-169
1130-7036-306550
50-160
2900rpm-160
7.530-7032-246550
50-160
2900rpm-150
5.530-6028-21.56550

Call Now Button