بهار پمپ یکی از برندها پمپ آب ایرانی می باشد. پمپ زمینی بهار پمپ از محصولات این شرکت می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نمایندگی رسمی فروش بهارپمپ در تهران و شهرستان ها می باشد.

برای خرید پمپ زمینی بهار پمپ و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ زمینی بهار پمپ با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

بهار پمپ سری 32

پمپ-اتابلوک

پمپ اتابلوک سانتریفیوژ بهار پمپ سری 32

مدلقدرت (KW)هددبیمکش (mm)دهش (mm)
32-160
1450rpm
0.756-149.6-6.65032
32-160
1450rpm
0.556-148.5-55032
32-200
2900rpm
310-2530-175032
32-160
2900rpm
410-2839-275032

بهار پمپ سری 40

پمپ-اتابلوک

پمپ اتابلوک سانتریفیوژ بهار پمپ سری 40

مدلقدرت (KW)هددبیمکش (mm)دهش (mm)
40-160
1450rpm
0.758-209.6-5.86540
40-160
1450rpm
0.558-178.6-5.86540
40-160
2900rpm
5.515-4039-246540
40-160
2900rpm
415-3030-20.56540
40-160
2900rpm
315-2526-196540

بهار پمپ سری 50

پمپ-اتابلوک

پمپ اتابلوک سانتریفیوژ بهار پمپ سری 50

مدلقدرت (KW)هددبیمکش (mm)دهش (mm)
50-160
1450rpm-169
1.515-359-7.56550
50-160
1450rpm-160
1.115-307.9-6.86550
50-160
1450rpm-150
0.7515-307-5.46550
50-160
1450rpm-140
0.5515-258-56550
50-160
2900rpm-169
1130-7036-306550
50-160
2900rpm-160
7.530-7032-246550
50-160
2900rpm-150
5.530-6028-21.56550

دیگر برندها