پمپ سانتریفیوژ ابارا از محصولات شرکت ابارا ایتالیا می باشد. این نوع پمپ ها ازپر مصرف ترین پمپ ها در صنایع مختلف می باشند. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش پمپ ابارا در تهران و شهرستان ها می باشد.

برای خرید پمپ سانتریفیوژ ابارا و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ سانتریفیوژ ابارا با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

پمپ سانتریفیوژ ابارا تمام استیل تک پروانه CD

پمپ ابارا سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه CD

مدلقدرت (KW)دبیهدمکش (اینچ)دهش (اینچ)
CD 70/05T0.375.420.71.1/41
CD/E 70/12T IE20.904.8351.1/41
CD/E 90/10T IE20.756.630.31.1/41
CD/E 120/12T IE20.99.629.51.1/41
CD/E 200/20T IE21.515311.1/21

پمپ سانتریفیوژ ابارا تمام استیل تک پروانه CDX

ebara-cdx

پمپ ابارا سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه CDX

مدلقدرت (KW)دبیهدمکش (اینچ)دهش (اینچ)
CDX 70/05 T0.375.420.71.1/41
CDX 70/07 T0.554.8281.1/41
CDX 90/10 T IE20.756.630.31.1/41
CDX 120/07 T0.5510.820.51.1/41
CDX 120/07 T IE20.5510.820.51.1/41

پمپ سانتریفیوژابارا تمام استیل 2 پروانه 2CDX

ebara-cdx

پمپ ابارا سانتریفیوژ تمام استیل 2 پروانه 2CDX

مدلقدرت (KW)دبیهدمکش (اینچ)دهش (اینچ)
2CDXM 70/201.54.8601.1/41
2CDXM 120/201.5951.51.1/41
2CDXM/E 70/12 T IE20.94.844.51.1/41
2CDXM/E 70/15 T IE21.14.852.51.1/41
2CDXM/E 70/20 T IE21.54.8601.1/41

الکتروپمپ سانتریفیوژ ابارا استیل پروانه باز سری DWO

ebara-dwo

الکتروپمپ ابارا سانتریفیوژ استیل پروانه باز

مدلقدرت (KW)دبیهدمکش (اینچ)دهش (اینچ)
DWO 150M1.1339.522
DWO/E 150T IE21.1339.522
DWO 200M1.54212.722
DWO/E 200T IE31.54212.722
DWO/E 300T IE32.257152.1/22.1/2

پمپ سانتریفوژ ابارا استیل 304 3M Series

ebara-3m-series

پمپ ابارا سانتریفوژ استیل 304 3M Series

مدلقدرت (KW)دبیهدمکش (اینچ)دهش (اینچ)
3M/E 32-125 1.1 IE31.12022.521.1/4
3M/E 32-160 1.5 IE31.52029.521.1/4
3M/E 32-160 2.2 IE32.2203721.1/4
3M/E 32-200 3.0 IE33204421.1/4
3M/E 32-200 4.0 IE34225521.1/4

الکتروپمپ ابارا سانتریفیوژ سری 3l series

ebara-3l-series

پمپ ابارا سانتریفوژ استیل 316 3L Series

مدلقدرت (KW)دبیهدمکش (اینچ)دهش (اینچ)
3LM/E 32-125 1.1 IE21.12022.521.1/4
3LM/E 32-160 1.5 IE21.52029.521.1/4
3LM/E 32-160 2.2 IE22.2203721.1/4
3LM/E 32-200 3.0 IE23204421.1/4
3LM/E 32-200 4.0 IE24225521.1/4

الکتروپمپ خانگی دو پروانه چدنی ابارا CDA

ebara-cda

الکتروپمپ ابارا سانتریفوژ دو پروانه چدنی CDA

مدلقدرت (KW)دبیهدمکش (اینچ)دهش (اینچ)
CDA 1.00 M-LOCAL0.755.439.511
CDA 1.00 M0.755.439.511
CDA 1.50 T IE31.1650.81.1/41
CDA 1.50 M1.1650.81.1/41
CDA 2.00 M1.56.660.51.1/41

پمپ خانگی ابارا چدنی تک پروانه CMA

ebara-cma

پمپ سانتریفیوژ ابارا چدنی تک پروانه CMA

مدلقدرت (KW)دبیهدمکش (اینچ)دهش (اینچ)
CMA 1.00 M0.75634.511
(CMA 1.00 (LOCAL0.75634.511

پمپ زمینی ابارا چدنی MD MMD

ebara-mmd

پمپ آب ابارا سانتریفیوژ چدنی MD MMD

مدلقدرت (KW)دبیهدمکش (اینچ)دهش (اینچ)
MD 32-125/1.1 M1.1152321.1/4
MD/E 32-125/1.1 IE21.1152321.1/4
MD 32-125/1.5 M1.5242421.1/4
MD/E 32-125/1.5 IE21.5242421.1/4
MD 32-160/1.5 M1.5172821.1/4

پمپ زمینی بدون موتور با پروانه استیل 3DPF

ebara-3d

پمپ آب ابارا سانتریفیوژ زمینی بدون موتور با پروانه استیل 3DPF

مدلقدرت (KW)دبیهدمکش (اینچ)دهش (اینچ)
3D 32-125/1.1 M1.1152321.1/4
3D 32-125/1.11.1152321.1/4
3D 32-125/1.1 IE21.1152321.1/4
3D 32-160/1.5 M1.5172821.1/4
3D 32-160/1.51.5172821.1/4

پمپ زمینی ابارا چدنی (با پروانه برنز) FSA

ebara-FSA

پمپ آب ابارا سانتریفیوژ چدنی (با پروانه برنز) FSA

مدلقدرت (KW)دبیهدمکش (اینچ)دهش (اینچ)
50X40FS2HA 51.5/52.2/53.7/55.521.1/2
65X50FS2HA 53.7/55.5/57.52.52
65X50FS2JA 511/5152.52
80X65FS2GA 55.5/57.532.1/2
80X65FS2HA 511/51532.1/2

پمپ زمینی ابارا چدنی MMD

ebara-mmd

پمپ ابارا سانتریفیوژ چدنی MMD

مدلقدرت (KW)دبیهدمکش (اینچ)دهش (اینچ)
MAMD4 32-125/0.25 IE20.25126.321.1/4
MAMD4 32-125/0.25R IE20.2594.821.1/4
MAMD4 32-160/0.37 IE20.3713.59.621.1/4
MAMD4 32-200/0.750.751813.521.1/4
MAMD4 32-200/0.75 IE20.751813.521.1/4

پمپ زمینی ابارا چدنی 3D4

ebara-3d4

پمپ ابارا سانتریفیوژ چدنی 3D4

مدلقدرت (KW)دبیهدمکش (اینچ)دهش (اینچ)
3D4 32-200/0.750.7510.517.521.1/4
3D4 40-200/1.51.521182.1/21.1/2
3D4 50-160/1.11.1399.52.1/22
3D4 50-200/1.5 R1.539142.1/22
3D4 65-160/1.5 IE31.5729.732.1/2

پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا سری FSD4

ebara-fsd4

پمپ ابارا سانتریفیوژ چدنی FSD4

مدلقدرت (KW)دبیهدمکش (اینچ)دهش (اینچ)
80×65 FSD4HA 5/1.51.54214.732.1/2
80×65 FSD4JA 5/2.22.24219.132.1/2
80×65 FSD4JA 5/3.73.7422432.1/2
80×65 FSD4KA 5/11119032.832.1/2
100×80 FSD4HA 5/2.22.27813.143