پمپ سیرکولاتور KSB از محصولات شرکت کا اس ب آلمان می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش پمپ KSB در تهران و شهرستان ها می باشد.

برای خرید پمپ سیرکولاتور KSB و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ سیرکولاتور KSB با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

پمپ KSB سری 2900rpm /ETL‐L

ksb-ETL‐L

پمپ KSB خطی کوپله مستقیم 2900rpm /ETL‐L

مدلقدرت (KW)دبی(m3/h)هد(m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
ETL-L025-025-080/0.25-20.257511
ETL-L032-032-080/0.25-20.25751.1/41.1/4
ETL-L032-032-100/0.25-20.25771.1/41.1/4
ETL-L032-032-105/0.55-20.55991.1/41.1/4
ETL-L032-032-125/0.75-20.7510151.1/21.1/2
ETL-L040-040-060/0.25-20.25971.1/21.1/2
ETL-L040-040-090/0.55-20.551381.1/21.1/2
ETL-L040-040-100/0.75-20.7516101.1/21.1/2
ETL-L050-050-090/0.55-20.5515822
ETL-L050-050-100/0.75-20.75151122
ETL-L050-050-110/1.1-21.1201422
ETL-L050-050-125/1.8-20.55202022

پمپ KSB سری ETALINE

ksb-ETALINE

پمپ KSB خطی مدل ETALINE

مدلقدرت (KW)دبی(m3/h)هد(m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
ETL 040-040-250/0.75-40.7512101.1/21.1/2
ETL 040-040-250/1.1-41.115121.1/21.1/2
ETL 040-040-250/1.5-41.515151.1/21.1/2
ETL 040-040-250/2.2-42.220141.1/21.1/2
ETL 040-040-250/3.0-4320161.1/21.1/2
ETL 050-050-160/1.1-41.128922
ETL 050-050-250/1.1-41.1201022
ETL 050-050-250/1.5-41.5301022
ETL 050-050-250/2.2-42.2401022
ETL 050-050-250/3.0-43401222
ETL 050-050-250/4.0-44401622
ETL 065-065-250/2.2-42.244122.1/22.1/2
ETL 065-065-250/3.0-4348152.1/22.1/2
ETL 065-065-250/4.0-4455172.1/22.1/2
ETL 065-065-250/5.5-45.560202.1/22.1/2
ETL 080-080-200/4.0-44621533
ETL 080-080-250/5.5-45.5741633
ETL 080-080-250/7.5-47.5762033

پمپ KSB سری 2900rpm/ ETALINE

ksb-ETALINE

پمپ KSB خطی مدل 2900rpm/ ETALINE

مدلقدرت (KW)دبی(m3/h)هد(m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
ETL 032-032-160/1.1-21.115101.1/41.1/4
ETL 032-032-160/1.5-21.515161.1/41.1/4
ETL 032-032-160/2.2-22.220201.1/41.1/4
ETL 032-032-200/3.0-2322281.1/41.1/4
ETL 040-040-160/2.2-22.230181.1/21.1/2
ETL 040-040-160/3.0-2330221.1/21.1/2
ETL 040-040-160/4.0-2430251.1/21.1/2
ETL 050-050-160/2.2-22.2401222
ETL 050-050-160/3.0-23401622
ETL 050-050-160/4.0-24462022
ETL 050-050-160/5.5-25.5502522

پمپ KSB سری Calio

ksb-Calio

پمپ KSB خطی سیرکولاتور دور متغیر Calio

مدلقدرت (KW)دبی(m3/h)هد(m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
Calio 30-1000.175661.1/41.1/4
Calio 40-1000.351261.1/21.1/2
Calio 50-600.3516522

دیگر برندها