پمپ سیرکولاتور شیمجه از محصولات شرکت پمپ چینی شیمجه می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش پمپ شیمجه در تهران و شهرستان ها می باشد.

برای خرید پمپ سیرکولاتور شیمجه و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ سیرکولاتور شیمجه با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

 

سیرکولاتور-شیمجه-1

پمپ سیرکولاتور شیمجه

مدلقدرت (W)دبی(m3/h)هد(m)مکش و دهش (اینچ)
BPS 15-5C – ارونت دار- (سه سزعته)9510173/4
BPS 15-6C – ارونت دار- (سه سزعته)10511203/4
XPS 15-4-130 (سه سزعته)6010143/4
XPS 15-5-130 (سه سزعته)8011173/4
XPS 15-6-130 (سه سزعته)9012203/4
XPS 25-4-130 (سه سزعته)6013141
XPS 25-5-130 (سه سزعته)8014171
XPS 25-6-130 (سه سزعته)9015201
XPS 25-4-180 (سه سزعته)6013141
XPS 25-5-180 (سه سزعته)8014171
XPS 25-6-180 (سه سزعته)9015201
XPS 25-8-180 (سه سزعته)20031271
XPS 25-12-180 (سه سزعته)24514401
XPS 32-4-180 (سه سزعته)6014141.1/4
XPS 32-5-180 (سه سزعته)8015171.1/4
XPS 32-6-180 (سه سزعته)9016201.1/4
XPS 32-8-180 – مهره ماسوره – (سه سزعته)24545272
XPS 32-12-180 – مهره ماسوره- (سه سزعته)50045402
CPHB 10-50F (سه سزعته)16036172
CPHB 12-50F (سه سزعته)26045272
XP 40-9F-250- تک دور50062302
XP 40-12F-250- تک دور70062402
XP 40-16F-250- تک دور100067542
XP 40-18F-250- تک دور130067602
XP 50-9F-280- تک دور70080302
XP 50-12F-280- تک دور100098402
XP 50-16F-280- تک دور1300101542
XP 65-9F-300- تک دور1000135302
XP 65-12F-300- تک دور1300135402.1/2
XP 65-12F-300 – تک دور سه فاز1300135402.1/2
CPHS 150-40F- تک دور سه فاز2100134842
CPHS 220-40F- تک دور سه فاز29001601002

دیگر برندها