Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

پمپ زمینی پمپیران

پمپ زمینی پمپیران توسط شرکت پمپیران در ظرفیت های مختلف تولید و عرضه می گردند. این شرکت در سال 1345 فعالیت خود با همکاری KSB  آلمان آغاز نموده است. پمپ های زمینی پمپیران دارای قطر خروجی از 32 تا 300 میلیمتر می باشد. با فشار تست 16 بار و فشار کاری حداکثر 10 بار . جنس محفظه حلزونی یکپارچه و پروانه آنها از چدن خاکستری است. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش پمپ پمپیران در تهران و شهرستان ها می باشد

 

برای خرید پمپ زمینی پمپیران و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ زمینی پمپیران با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

پمپ زمینی پمپیران 125-32 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 32 میلیمتر
 • قطر ورودی: 50 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 4 تا 12 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 2 تا 6.2 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد 

دور 2900:

 • قطر خروجی: 32 میلیمتر
 • قطر ورودی: 50 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 8 تا 24 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 12.5 تا 24.5 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 160-32 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 32 میلیمتر
 • قطر ورودی: 50 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 6 تا 14 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 4.3 تا 9.6 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

دور 2900:

 • قطر خروجی: 32 میلیمتر
 • قطر ورودی: 50 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 10 تا 28 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 17 تا 39 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 200-32 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 32 میلیمتر
 • قطر ورودی: 50 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 4 تا ۸ مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 9 تا 14.7 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

دور 2900:

 • قطر خروجی: 32 میلیمتر
 • قطر ورودی: 50 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 8 تا 16 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 35 تا 59 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 250-32 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 32 میلیمتر
 • قطر ورودی: 50 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 6 تا 11 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 14 تا 21.5 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

دور 2900:

 • قطر خروجی: 32 میلیمتر
 • قطر ورودی: 50 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 12 تا 22 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 57 تا 86 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 125-40 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 40 میلیمتر
 • قطر ورودی: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 6 تا 20 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 2.3 تا 6.2 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

دور 2900:

 • قطر خروجی: 40 میلیمتر
 • قطر ورودی: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 25 تا 55 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 53 تا 92 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 160-40 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 40 میلیمتر
 • قطر ورودی: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 8 تا 20 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 4 تا 9.6 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

دور 2900:

 • قطر خروجی: 40 میلیمتر
 • قطر ورودی: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 15 تا 40 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 19 تا 39 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 200-40 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 40 میلیمتر
 • قطر ورودی: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 8 تا 18 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 8.9 تا 14.3 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

دور 2900:

 • قطر خروجی: 40 میلیمتر
 • قطر ورودی: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 15 تا 35 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 31 تا 57.5 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 250-40 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 40 میلیمتر
 • قطر ورودی: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 15 تا 30 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 11.5 تا 23 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

دور 2900:

 • قطر خروجی: 40 میلیمتر
 • قطر ورودی: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 25 تا 55 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 53 تا 92 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 315-40 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 40 میلیمتر
 • قطر ورودی: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 8 تا 16 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 22 تا 37.5 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 125-50 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 50 میلیمتر
 • قطر ورودی: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 20 تا 40 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 1.6 تا 6 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

دور 2900:

 • قطر خروجی: 65 میلیمتر
 • قطر ورودی: 40 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 30 تا  70 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 10.5 تا25.2 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 160-50 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 50 میلیمتر
 • قطر ورودی: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 15 تا 35 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 5 تا 9 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

دور 2900:

 • قطر خروجی: 65 میلیمتر
 • قطر ورودی: 40 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 30 تا  70 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 19.8 تا 36 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 200-50 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 50 میلیمتر
 • قطر ورودی: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 20 تا 40 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 8.2 تا 14.2 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

دور 2900:

 • قطر خروجی: 65 میلیمتر
 • قطر ورودی: 40 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 30 تا  90 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 32.5 تا 57 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 250-50 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 50 میلیمتر
 • قطر ورودی: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 20 تا 40 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 10.5 تا 21.5 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

دور 2900:

 • قطر خروجی: 65 میلیمتر
 • قطر ورودی: 40 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 30 تا  80 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 46 تا 90 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 315-50 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 50 میلیمتر
 • قطر ورودی: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 20 تا 40 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 19.3 تا 35 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 125-65 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 65 میلیمتر
 • قطر ورودی: 80 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 30 تا 70 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 1.8 تا 5.9 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

دور 2900:

 • قطر خروجی: 80 میلیمتر
 • قطر ورودی: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 60 تا  140 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 7.2 تا 23 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 160-65 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 65 میلیمتر
 • قطر ورودی: 80 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 20 تا 80 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 4.1 تا 9.6 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

دور 2900:

 • قطر خروجی: 80 میلیمتر
 • قطر ورودی: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 40 تا  160 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 17.5 تا 38.7 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 200-65 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 65 میلیمتر
 • قطر ورودی: 80 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 20 تا 70 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 5.4 تا 14.9 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

دور 2900:

 • قطر خروجی: 80 میلیمتر
 • قطر ورودی: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 40 تا  160 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 30 تا 59 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 250-65 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 65 میلیمتر
 • قطر ورودی: 80 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 25 تا 80 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 11.5 تا 23.6 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

دور 2900:

 • قطر خروجی: 80 میلیمتر
 • قطر ورودی: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 40 تا  160 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 47 تا 93 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 315-65 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 65 میلیمتر
 • قطر ورودی: 80 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 25 تا 80 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 20 تا 35 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 160-80 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 80 میلیمتر
 • قطر ورودی: 100 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 50 تا 130 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 2.2 تا 9.3 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

دور 2900:

 • قطر خروجی: 80 میلیمتر
 • قطر ورودی: 100 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 50 تا  250 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 12.1 تا 36.3 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 200-80 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 80 میلیمتر
 • قطر ورودی: 100 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 40 تا 120 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 4.7 تا 14.3 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

دور 2900:

 • قطر خروجی: 80 میلیمتر
 • قطر ورودی: 100 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 80 تا  240 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 20 تا 56.5 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 250-80 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 80 میلیمتر
 • قطر ورودی: 100 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 40 تا 140 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 9.2 تا 22.6 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

دور 2900:

 • قطر خروجی: 80 میلیمتر
 • قطر ورودی: 100 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 50 تا  250 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 53 تا 92 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران 315-80 (دور ۱۴۵۰):

 • قطر خروجی: 80 میلیمتر
 • قطر ورودی: 100 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 40 تا 120 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 19 تا 36.5 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

Summary
Review Date
Reviewed Item
پمپ زمینی پمپیران
Author Rating
41star1star1star1stargray
بستن منو