پمپ زمینی داب از محصولات شرکت داب ایتالیا می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش پمپ داب در تهران و شهرستان ها می باشد.

برای خرید پمپ زمینی داب و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ زمینی داب با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

پمپ زمینی داب سری NKM

dab-nkm

پمپ داب سانتریفیوژ NKM با شفت یک پارچه

مدلقدرت (KW)دبی (m3/h)هدمکش (mm)دهش (mm)
NKM 32-125.1/1400.256-125.8-4.25032
NKM 32-125.1/1420.376-186.7-4.25032
NKM 32-160.1/1/1690.376-128.2-4.65032
NKM 32-160.1/1690.556-189-5.65032
NKM 32-200.1/2000.556-1211.2-7.25032

پمپ زمینی داب سری NKM-G

dab-nkpg

پمپ داب سانتریفیوژ NKM-G

مدلقدرت (KW)دبی (m3/h)هدمکش (mm)دهش (mm)
NKM-G 32-125.1/1400.256-125.8-4.25032
NKM-G 32-125/1420.376-186.7-4.25032
NKM-G 32-160/1/1690.376-128.2-4.65032
NKM-G 32-160/1690.556-189-5.65032
NKM-G 32-200.1/2000.556-1211.2-7.25032

پمپ زمینی داب سری NKP

dab-nkm

پمپ سانتریفیوژ داب NKP با شفت یک پارچه

مدلقدرت (KW)دبی (m3/h)هدمکش (mm)دهش (mm)
NKP 32-125.1/1020.756-1812.5-85032
NKP 32-125.1/1151.16-1816.5-12.55032
NKP 32-125.1/1251.56-1820-16.85032
NKP 32-125.1/1402.212-2426-19.55032
NKP 32-125.1/1402.212-2426-19.55032

پمپ زمینی داب سری NKP-G

dab-nkpg

پمپ داب سانتریفیوژ NKP-G

مدلقدرت (KW)دبی (m3/h)هدمکش (mm)دهش (mm)
NKP-G 32-125.1/1020.756-1812.5-85032
NKP-G 32-125.1/1151.16-1816.5-12.55032
NKP-G 32-125.1/1251.56-1820-16.85032
NKP-G 32-125.1/1402.212-2426-19.55032
NKP-G 32-125.1/1402.212-2426-19.55032

پمپ زمینی داب سری (NKP-G (Over size

dab-nkpg

پمپ داب سانتریفیوژ (NKP-G (Over size

مدلقدرت (KW)دبی (m3/h)هدمکش (mm)دهش (mm)
NKP-G 32-250 A/ 2597.52-1072.5-545032
NKP-G 32-250 A/ 264112-1079–605032
NKP-G 32-250 / 234118-2470-545032
NKP-G 32-250 / 2541514-2490-785032
NKP-G 32-250 / 26418.514-2498-845032

پمپ زمینی داب سری KDN

دبی: 1-470 مترمکعب بر ساعت
حداکثر هد: 143 متر
دور موتور: 1450 و 2900 دور 
کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری و نزدیک به خواص آب.
محدودۀ دمای سیال: از 10- الی 140+ درجۀ سانتیگراد
حداکثر فشار کاری: 16 بار

dab-KDN2

پمپ زمینی داب سری KDN OVERSIZE

دبی: 4-3200 مترمکعب بر ساعت
حداکثر هد: 158 متر
دور موتور: 1450 و 2900 دور 
کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری و نزدیک به خواص آب.
محدودۀ دمای سیال: از 20- الی 120+ درجۀ سانتیگراد
حداکثر فشار کاری: 16 بار

dab-KDN-OVER-SIZE2-

دیگر برندها