کلید اتوماتیک ایتال تکنیکا از محصولات شرکت ایتالیایی ایتال تکنیکا ITALTECNICA می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش ایتال تکنیکا در تهران و شهرستان ها می باشد.

برای خرید کلید اتوماتیک ایتالتکنیکال و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت کلید اتوماتیک پمپ آب ایتال تکنیکال با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

LP

کلید اتوماتیک پمپ ITALTECNICA سری LP

کلید اتوماتیک پمپ آب ایتال تکنیکا سری LP

مدلعنوان کالادامنه فشار (BAR)ولتاژحداکثر آمپر کنترل شونده (A)
LP/3کلید کنترل فشار پایینmin: 0.1-0.4
max: 0.5-0.9
تکفاز16
mp

کلید اتوماتیک پمپ ایتالتکنیکا سری LP

کلید اتوماتیک پمپ آب ایتال تکنیکا سری MP

مدلعنوان کالادامنه فشار (BAR)ولتاژحداکثر آمپر کنترل شونده (A)
PM/5ITکلید کنترل مهره ثابتmin: 0.1-0.4
max: 0.5-0.9
تکفاز16
PM/5GITکلید کنترل با مهره چرخشی1-5تکفاز16
PM/5-3Wکلید کنترل با پنج راهی و مانومتر1-5تکفاز16
PT/5ITکلید کنترل با مهره ثابت1-5سه فاز16
PM/12ITکلید کنترل فشار بالا3-12تکفاز16
PT/12ITکلید کنترل فشار بالا3-12سه فاز16