پمپ لجن کش دیانا از محصولات دیانا چین می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش پمپ دیانا چین در تهران و شهرستان ها می باشد.

برای خرید پمپ لجن کش دیانا و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ لجنکش دیانا با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

پمپ دیانا کف کش و لجن کش

مدلقدرت (HP)دبی(M3/H)هددهش (اینچ)
100QY65-25-7.5 کفکش10120284
WQCSD 10-12-1.1F لجنکش1.515202
WQCSD 10-12-1.1 لجنکش1.515202
WQCSD10-19-1.85F لجنکش2.520222
WQCSD10-19-1.85 لجنکش2.520222
DN 6-48-.4-1.5 کفکش211551.1/4
DN-R60-1.1 کفکش1.57651.1/4-2

پمپ دیانا لجن کش

مدلقدرت (KW)دبی(M3/H)هد(M)دهش (اینچ)
WQD10-11-0.750.7511142
WQD7-15-1.11.118202
2WQ15-20-2.22.227252
2WQ15-30-3336352
3WQ12.5-50-5.55.530602
3WQ30-26-4460303
3WQ45-9-2.232.250153
3WQ40-16-3350203
3WQ30-30-5.55.560353
4WQ65-15-5.55.570204
4WQ45-22-7.57.575304
4QW80-20-7.57.595254
4WQ100-25-1111170304
6WQ145-9-7.57.5220116
6WQ130-15-1111260206
6WQ100-12-7.57.5140226
6QW180-20-1515320256
8QW300-7-111137098
8QW250-11-1515320158