Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

پمپ دومکشه یک نوع پمپ گریز از مرکز براساس نیروی گریز از مرکز است بدین صورت که مایع به مرکز پمپ و پای پره‌های پروانه وارد می‌شود. (در اثر کاهش فشار در این ناحیه) پروانه توسط الکتروموتور با سرعت بالا دوران می‌کند و مایع قرارگرفته در بین پره‌های پروانه همراه با آن به دوران در می‌آید لذا انرژی جنبشی آن افزایش می‌یابد و در اثر نیروی گریز از مرکز به طرف خارج پرتاب می‌شود و پوسته پمپ را پر از سیال می‌کند. در نهایت انرژی جنبشی مایع به دلیل طراحی خاص مجرای خروجی پمپ به انرژی پتانسیل فشار تبدیل می‌گردد.

پارامتری کلیدی در طراحی، انتخاب، بهره برداری و عیب یابی پمپ دو مکشه بوده که در آن قدرت سانتریفیوژ به عنوان ژنتیک پمپ شناخته می شود. اگر به سرعت مخصوص پمپ های سانتریفیوژ به دید ژنتیک دستگاه نگاه شود بسیاری از عملکرد و رفتارهای پمپ دو مکشه با آن شناخته خواهد شد، زمانی که دبی و هد یک پمپ مشخص باشد سازنده بر اساس این دو پارامتر و تعیین دور آن نسبت به طراحی اولیه پمپ اقدام نموده و بسیاری از مشخصه های طراحی پروانه و پوسته مانند پهنا، قطر و … پمپ را بدست آورده، با این عمل منحنی عملکرد و سایر مشخصه های رفتاری پمپ نیز شناخته خواهد شد.سرعت مخصوص بر اساس فرمول ذیل محاسبه و با آن میتوان راندمان، تعداد طبقات را محاسبه، و در هنگام بهره برداری بسیاری از مشکلات پمپ را آنالیزنمود.در زمان خرید پمپ آب دانستن بعضی نکات ضروری است.

Summary
Review Date
Reviewed Item
پمپ دو مکشه
Author Rating
51star1star1star1star1star
بستن منو