Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

شرکت الکتروگیربکس سهند در سال 1369 موافقت اصولی خود را از وزارت صنایع دریافت نمود و با توجه به اصل خدشه ناپذیر “کیفیت، بن مایه تولید است” به ادامه فعاليت پرداخت، کیفیتی که رضایت مصرف کننده،شرط حداقلی آنو بهترین تبلیغ برای محصولات تولیدی است.

الکتروگیربکس سهند

بستن منو