Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

شرکت الکتروگیربکس برِوینی Brevini از سال 1977 استراتژی رشد Brevini با ایده باز کردن شرکت های وابسته در ایتالیا و خارج از کشور به شکل مشخصی شکل گرفت. شاخه های کسب و کار جدید در لومباردی، پیمونت و ونوتو دیگران در ایالات متحده، فرانسه و آلمان دنبال شدند.

الکتروگیربکس برِوینی

بستن منو