پمپ عمودی طبقاتی لیو سری LVS با طراحی چند پروانه ای، قادر به تولید هد و دبی های بالا با حداقل مصرف انرژی می باشند. پمپ طبقاتی لئو LVS به دلیل دارا بودن قابلیت نصب عمودی برای مکان هایی که محدودیت فضا دارند، بسیار مناسب می باشند. بدنه و تمامی قطعات هیدرولیکی مانند پروانه ، شفت و دیفیوزر ها از استیل 304 ساخته شده که باعث افزایش مقاومت پمپ طبقاتی لیو در برابر مواد خورنده می شود. حداکثر دمای قابل تحمل در پمپ لئو تا 40 درجه سانتی گراد می باشد. از مزایای پمپ عمودی طبقاتی LEO مدل LVS (ال وی اس) می توان به صدای کم، قیمت مناسب و جریان یکنواخت در خروجی پمپ اشاره کرد. این پمپ ها برای انتقال مایعات با ویسکوزیته کم، غیر قابل اشتعال،حاوی ذرات جامد یا الیاف مناسب هستند و مناسب برای استفاده در خانه، کشاورزی و صنعتی مورد هستند.

برای خرید انواع پمپ آب و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت برندهای مختلف پمپ آب با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

پمپ LVS1

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 103 متر
حداکثر دبی : 2.4 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 115 متر
حداکثر دبی : 2.4 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 137 متر
حداکثر دبی : 2.4 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 153 متر
حداکثر دبی : 2.4 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 182 متر
حداکثر دبی : 2.4 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 221 متر
حداکثر دبی : 2.4 متر3/ساعت

پمپ LVS2

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 89 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 107 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 134 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 134 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 161 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 197 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 197 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 232 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 232 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت

پمپ LVS3

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 146 متر
حداکثر دبی : 4.5 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 170 متر
حداکثر دبی : 4.5 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 197 متر
حداکثر دبی : 4.5 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 228 متر
حداکثر دبی : 4.5 متر3/ساعت

پمپ LVS4

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 152 متر
حداکثر دبی : 8 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 183 متر
حداکثر دبی : 8 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 211 متر
حداکثر دبی : 8 متر3/ساعت

پمپ LVS5

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 81 متر
حداکثر دبی : 8.5 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 108 متر
حداکثر دبی : 8.5 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 150 متر
حداکثر دبی : 8.5 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 176 متر
حداکثر دبی : 8.5 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 198 متر
حداکثر دبی : 8.5 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 248 متر
حداکثر دبی : 8.5 متر3/ساعت

پمپ LVS10

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 51 متر
حداکثر دبی : 13 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 82 متر
حداکثر دبی : 13 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 102 متر
حداکثر دبی : 13 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 122 متر
حداکثر دبی : 13 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 163 متر
حداکثر دبی : 12 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 185 متر
حداکثر دبی : 13 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 206 متر
حداکثر دبی : 13 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 226 متر
حداکثر دبی : 13 متر3/ساعت

پمپ LVS15

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 136 متر
حداکثر دبی : 23.5 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 168 متر
حداکثر دبی : 23.5 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 194 متر
حداکثر دبی : 23.5 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 237 متر
حداکثر دبی : 23.5 متر3/ساعت

پمپ LVS20

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 204 متر
حداکثر دبی : 29 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 249 متر
حداکثر دبی : 29 متر3/ساعت

پمپ LVS32

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 190 متر
حداکثر دبی : 40 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 227 متر
حداکثر دبی : 40 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 260 متر
حداکثر دبی : 40 متر3/ساعت

پمپ LVS45

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 200 متر
حداکثر دبی : 58 متر3/ساعت

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 228 متر
حداکثر دبی : 58 متر3/ساعت

پمپ LVS64

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 170 متر
حداکثر دبی : 116 متر3/ساعت

پمپ LVS90

پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل لیو LVS و LVB

حداکثر هد : 175 متر
حداکثر دبی : 120 متر3/ساعت


تماس با ما

02188830031
02188830032

تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد ۱۰