پمپ عمودی طبقاتی لیو سری LVR با طراحی چند پروانه ای، قادر به تولید هد و دبی های بالا با حداقل مصرف انرژی می باشند. پمپ طبقاتی لئو LVR به دلیل دارا بودن قابلیت نصب عمودی برای مکان هایی که محدودیت فضا دارند، بسیار مناسب می باشند. بدنه این پمپ ها از جنس استیل و ضد زنگ می باشد. حداکثر دمای قابل تحمل در پمپ لئو تا 40 درجه سانتی گراد می باشد. از مزایای پمپ عمودی طبقاتی LEO مدل LVR (ال وی آر) می توان به صدای کم ، قیمت مناسب و جریان یکنواخت در خروجی پمپ اشاره کرد. این پمپ ها برای انتقال مایعات با ویسکوزیته کم، غیر قابل اشتعال، حاوی ذرات جامد یا الیاف مناسب هستند و مناسب برای استفاده در خانه، کشاورزی و صنعتی مورد هستند.

برای خرید انواع پمپ آب و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت برندهای مختلف پمپ آب با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

پمپ LVR1

مدل LVR1-17

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 103 متر
حداکثر دبی : 2.4 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR1-19

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 115 متر
حداکثر دبی : 2.4 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

پمپ LVR2

مدل LVR2-5

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 45 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR2-6

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 53 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR2-8

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 71 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR2-10

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 89 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR2-12

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 107 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR2-15

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 134 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR2-15 تک فاز

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 134 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR2-18

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 161 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR2-18 تکفاز

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 161 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR2-22

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 197 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR2-22 تکفاز

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 197 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR2-26

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 232 متر
حداکثر دبی : 3.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

پمپ LVR3

مدل LVR3-17

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 107 متر
حداکثر دبی : 4.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR3-19

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 119 متر
حداکثر دبی : 4.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR3-23

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 146 متر
حداکثر دبی : 4.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR3-27

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 170 متر
حداکثر دبی : 4.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR3-29

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 182 متر
حداکثر دبی : 4.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR3-33

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 210 متر
حداکثر دبی : 4.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR3-36

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 228 متر
حداکثر دبی : 4.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

پمپ LVR4

مدل LVR4-8

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 74 متر
حداکثر دبی : 8 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR4-10

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 96 متر
حداکثر دبی : 8 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR4-12

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 114 متر
حداکثر دبی : 8 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR4-16

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 152 متر
حداکثر دبی : 8 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR4-19

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 183 متر
حداکثر دبی : 8 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR4-22

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 211 متر
حداکثر دبی : 8 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

پمپ LVR5

مدل LVR5-10

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 71 متر
حداکثر دبی : 8.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR5-12

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 81 متر
حداکثر دبی : 8.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR5-14

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 95 متر
حداکثر دبی : 8.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR5-16

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 108 متر
حداکثر دبی : 8.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR5-22

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 150 متر
حداکثر دبی : 8.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR5-26

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 176 متر
حداکثر دبی : 8.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR5-29

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 198 متر
حداکثر دبی : 8.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR5-36

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 248 متر
حداکثر دبی : 8.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

پمپ LVR10

مدل LVR10-4

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 40 متر
حداکثر دبی : 13 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR10-6

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 61 متر
حداکثر دبی : 13 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR10-8

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 82 متر
حداکثر دبی : 13 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR10-10

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 102 متر
حداکثر دبی : 13 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR10-12

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 122 متر
حداکثر دبی : 13 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR10-16

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 163 متر
حداکثر دبی : 13 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR10-18

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 184 متر
حداکثر دبی : 13 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR10-20

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 206 متر
حداکثر دبی : 13 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR10-22

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 206 متر
حداکثر دبی : 13 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

پمپ LVR15

مدل LVR15-4

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 58 متر
حداکثر دبی : 23.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR15-6

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 83 متر
حداکثر دبی : 23.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR15-8

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 112 متر
حداکثر دبی : 23.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR15-10

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 140 متر
حداکثر دبی : 23.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR15-12

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 168 متر
حداکثر دبی : 23.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR15-14

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 194 متر
حداکثر دبی : 23.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR15-17

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 237 متر
حداکثر دبی : 23.5 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

پمپ LVR20

مدل LVR20-5

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 73 متر
حداکثر دبی : 29 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR20-6

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 87 متر
حداکثر دبی : 29 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR20-10

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 146 متر
حداکثر دبی : 29 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR20-14

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 209 متر
حداکثر دبی : 29 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR20-17

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 249 متر
حداکثر دبی : 29 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

پمپ LVR32

مدل LVR32-5

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 94.5 متر
حداکثر دبی : 40 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR32-6

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 113 متر
حداکثر دبی : 40 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR32-8

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 151 متر
حداکثر دبی : 40 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR32-10

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 190 متر
حداکثر دبی : 40 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR32-12

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 227 متر
حداکثر دبی : 40 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

پمپ LVR45

مدل LVR45-5

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 124 متر
حداکثر دبی : 58 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR45-6

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 162 متر
حداکثر دبی : 58 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR45-8

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 200 متر
حداکثر دبی : 58 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR45-10

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 251 متر
حداکثر دبی : 58 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR45-12

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 306 متر
حداکثر دبی : 58 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR45-13-2

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 323 متر
حداکثر دبی : 58 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

پمپ LVR64

مدل LVR64-3

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 83.5 متر
حداکثر دبی : 90 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR64-4

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 112 متر
حداکثر دبی : 90 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR64-5

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 167 متر
حداکثر دبی : 90 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR64-8-1

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 222 متر
حداکثر دبی : 90 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

پمپ LVR90

مدل LVR90-4

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 114 متر
حداکثر دبی : 120 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

مدل LVR90-6

پمپ عمودی طبقاتی استیل لیو LVR

حداکثر هد : 175 متر
حداکثر دبی : 120 متر3/ساعت


اطلاعات بیشتر

تماس با ما

02188830031
02188830032

تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد ۱۰


Twitter


Instagram


Telegram


Linkedin-in