برای خرید پمپ طبقاتی پنتاکس و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ طبقاتی پنتاکس pentax با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

پمپ پنتاکس طبقاتی افقی

pentax-طبقاتی-افقی

 

الکتروپمپ پنتاکس طبقاتی افقی

مدلقدرت (hp)دبیهدمکش (اینچ)دهش (اینچ)
U 3-90/40.94.840.811
U 5-150/51.58.456.811
U 5-150/5T1.58.456.811
U 5-180/61.88.469.311
U 5-180/6T1.88.469.311

پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی

pentax-u5v

 

پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی

مدلقدرت (hp)دبیهدمکش (اینچ)دهش (اینچ)
U5V-180/6T1.88.469.31.1/41.1/4
U5V-250/728.480.31.1/41.1/4
U5V-250/82.58.491.41.1/41.1/4
U5V-250/8T2.58.491.41.1/41.1/4
U5V-280/92.88.4102.11.1/41.1/4

پمپ پنتاکس طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل

pentax-طبقاتی-افقی

 

پمپ پنتاکس طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل

مدلقدرت (hp)دبیهدمکش (اینچ)دهش (اینچ)
U 3S-70/30.74.832.711
U 3S-90/40.94.844.311
U 3S-100/514.855.311
U 3S-120/61.24.866.611
U 5S-200/728.48111

پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل

pentax-u5v

 

پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل

مدلقدرت (hp)دبیهدمکش (اینچ)دهش (اینچ)
U 5SV-180/61.88.468.91.1/41.1/4
U 5SV-180/6T1.88.468.91.1/41.1/4
U 5SV-200/728.4811.1/41.1/4
U 5SV-200/7T28.4811.1/41.1/4
U 5SV-250/82.58.492.11.1/41.1/4

دانلود کاتالوگ کامل پنتاکس ایرانی

پنتاکس

دانلود کاتالوگ کامل پنتاکس ایتالیا

پنتاکس