برای خرید پمپ طبقاتی پنتاکس و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ طبقاتی پنتاکس pentax با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

پمپ پنتاکس طبقاتی افقی

pentax-طبقاتی-افقی

 [table id=pentax9 /]


مشاهده کاتالوگ

پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی

pentax-u5v

 [table id=pentax10 /]


مشاهده کاتالوگ

پمپ پنتاکس طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل

pentax-طبقاتی-افقی

 [table id=pentax11 /]


مشاهده کاتالوگ

پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل

pentax-u5v

 [table id=pentax12 /]


مشاهده کاتالوگ

دانلود کاتالوگ کامل پنتاکس ایرانی

پنتاکس

دانلود کاتالوگ

دانلود کاتالوگ کامل پنتاکس ایتالیا

پنتاکس

دانلود کاتالوگ