پمپ سیرکولاتور خطی بلندکاست تهران که به پمپ گرمایشی بلندکاست تهران نیز معروفند از محصولات شرکت صنایع پمپ سازی تهران می باشد. این شرکت از سال 1361 فعالیت خود را در تولید انواع پمپ سیرکولاتور بلندکاست آغاز نموده است. این پمپ، پمپ سیرکولاتور، پمپ خطی، پمپ شوفاژ، پمپ سیرکوله، پمپ آب گرم، پمپ موتورخانه و پمپ پکیج نیز نامیده می شود! 

برای خرید پمپ گرمایشی بلندکاست از نمایندگی فروش صنایع پمپ تهران می توانید با کارشناسان ما در پمپ خوب تماس بگیرید.

HV

پمپ سیرکولاتور بلندکاست تهران مدل HV1.1/2

 • هد: 3.96 متر
 • دبی: 9 مترمکعب بر ساعت
 • سایز قطر ورودی  و خروجی 1.1/2 اینچ
 • محدوده مجاز دمای سیال: 80-50 درجه سانتیگراد
 • محدوده مجاز دمای محیط: 30-50 درجه سانتیگراد
 • جنس بدنه: چدن و آلومینیوم
 • جنس پروانه: اولترامید
 • تک فاز
 • دور موتور: 1450دور دقیقه
 • سیال مجاز: آب
 • دو سال گارانتی تعویض و تعمیر
 • تولید ایران 

HV

پمپ سیرکولاتور بلندکاست تهران مدل HV2

 • هد: 2.4 متر
 • دبی: 6.8 مترمکعب بر ساعت
 • سایز قطر ورودی  و خروجی 2 اینچ
 • محدوده مجاز دمای سیال: 80-50 درجه سانتیگراد
 • محدوده مجاز دمای محیط: 30-50 درجه سانتیگراد
 • جنس بدنه: چدن و آلومینیوم
 • جنس پروانه: اولترامید
 • تک فاز
 • دور موتور: 1450دور دقیقه
 • سیال مجاز: آب
 • دو سال گارانتی تعویض و تعمیر
 • تولید ایران

پمپ سیرکولاتور بلندکاست تهران مدل AA1.1/2

 • هد: 2.4 متر
 • دبی: 4.5 مترمکعب بر ساعت
 • سایز قطر ورودی  و خروجی 1.1/2 اینچ
 • محدوده مجاز دمای سیال: 80-50 درجه سانتیگراد
 • محدوده مجاز دمای محیط: 30-50 درجه سانتیگراد
 • جنس بدنه: چدن و آلومینیوم
 • جنس پروانه: اولترامید
 • تک فاز
 • سیال مجاز: آب
 • دو سال گارانتی تعویض و تعمیر
 • تولید ایران 

پمپ سیرکولاتور بلندکاست تهران مدل AA2

 • هد: 4.57 متر
 • دبی: 13.6 مترمکعب بر ساعت
 • سایز قطر ورودی  و خروجی 2 اینچ
 • محدوده مجاز دمای سیال: 80-50 درجه سانتیگراد
 • محدوده مجاز دمای محیط: 30-55 درجه سانتیگراد
 • جنس بدنه: چدن و آلومینیوم
 • جنس پروانه: اولترامید
 • تک فاز
 • سیال مجاز: آب
 • دو سال گارانتی تعویض و تعمیر
 • تولید ایران 

پمپ گرمایشی بلندکاست تهران مدل AA2.3/4

 • هد: 5.49 متر
 • دبی: 13.6 مترمکعب بر ساعت
 • سایز قطر ورودی  و خروجی: 2.3/4 اینچ
 • محدوده مجاز دمای سیال: 80-50 درجه سانتیگراد
 • محدوده مجاز دمای محیط: 35-55 درجه سانتیگراد
 • جنس بدنه: چدن و آلومینیوم
 • جنس پروانه: اولترامید
 • تک فاز
 • سیال مجاز: آب
 • دو سال گارانتی تعویض و تعمیر
 • تولید ایران 

A7

پمپ سیرکولاتور بلندکاست تهران مدل A7

 • هد: 6.7 متر
 • دبی: 20.44 مترمکعب بر ساعت
 • سایز قطر ورودی  و خروجی 2 اینچ
 • محدوده مجاز دمای سیال: 80-50 درجه سانتیگراد
 • محدوده مجاز دمای محیط: 30-50 درجه سانتیگراد
 • دور موتور: 1450دور دقیقه
 • جنس بدنه: چدن و آلومینیوم
 • جنس پروانه: اولترامید
 • تک فاز و سه فاز
 • سیال مجاز: آب
 • دو سال گارانتی تعویض و تعمیر
 • تولید ایران 

a6

پمپ سیرکولاتور خطی بلندکاست تهران مدل A6

 • هد: 6.1 متر
 • دبی: 17 مترمکعب بر ساعت
 • سایز قطر ورودی  و خروجی 2 اینچ
 • محدوده مجاز دمای سیال: 80-50 درجه سانتیگراد
 • محدوده مجاز دمای محیط: 45-60 درجه سانتیگراد
 • دور موتور: 1450دور دقیقه
 • جنس بدنه: چدن و آلومینیوم
 • جنس پروانه: اولترامید
 • تک فاز و سه فاز
 • سیال مجاز: آب
 • دو سال گارانتی تعویض و تعمیر
 • تولید ایران 1

ld3

پمپ سیرکولاتور بلندکاست تهران مدل LD3

 • هد: 3.1 متر
 • دبی: 11.35 مترمکعب بر ساعت
 • سایز قطر ورودی  و خروجی 2.1/2 اینچ
 • محدوده مجاز دمای سیال: 80-50 درجه سانتیگراد
 • محدوده مجاز دمای محیط: 30-50 درجه سانتیگراد
 • دور موتور: 1450دور دقیقه
 • جنس بدنه: چدن و آلومینیوم
 • جنس پروانه: اولترامید
 • تک فاز
 • سیال مجاز: آب
 • دو سال گارانتی تعویض و تعمیر
 • تولید ایران 

pd37

پمپ گرمایشی بلندکاست تهران مدل PD37

 • هد: 5.49 متر
 • دبی: 14.76 مترمکعب بر ساعت
 • سایز قطر ورودی  و خروجی 3 اینچ
 • محدوده مجاز دمای سیال: 80-50 درجه سانتیگراد
 • محدوده مجاز دمای محیط: 35-55 درجه سانتیگراد
 • جنس بدنه: چدن و آلومینیوم
 • جنس پروانه: اولترامید
 • تک فاز
 • سیال مجاز: آب
 • دو سال گارانتی تعویض و تعمیر
 • تولید ایران 

pd38

پمپ سیرکولاتور بلندکاست تهران مدل PD38

 • هد: 6.4 متر
 • دبی: 15.9 مترمکعب بر ساعت
 • سایز قطر ورودی  و خروجی 3 اینچ
 • محدوده مجاز دمای سیال: 80-50 درجه سانتیگراد
 • محدوده مجاز دمای محیط: 45-60 درجه سانتیگراد
 • جنس بدنه: چدن و آلومینیوم
 • جنس پروانه: اولترامید
 • تک فاز و سه فاز
 • سیال مجاز: آب
 • دو سال گارانتی تعویض و تعمیر
 • تولید ایران 

pd40

پمپ سیرکولاتور بلندکاست تهران مدل PD40

 • هد: 7.6 متر
 • دبی: 22.7 مترمکعب بر ساعت
 • سایز قطر ورودی  و خروجی 3 اینچ
 • محدوده مجاز دمای سیال: 80-50 درجه سانتیگراد
 • محدوده مجاز دمای محیط: 45-60درجه سانتیگراد
 • جنس بدنه: چدن و آلومینیوم
 • جنس پروانه: اولترامید
 • تک فاز و سه فاز
 • سیال مجاز: آب
 • دو سال گارانتی تعویض و تعمیر
 • تولید ایران

et

پمپ گرمایشی بلندکاست تهران مدل ET50*16

 • هد: 6.1  متر
 • دبی: 17 مترمکعب بر ساعت
 • محدوده مجاز دمای سیال: 80-50 درجه سانتیگراد
 • محدوده مجاز دمای محیط: 45-60درجه سانتیگراد
 • جنس بدنه: چدن و آلومینیوم
 • دور موتور: 1450دور دقیقه
 • جنس پروانه: اولترامید
 • تک فاز و سه فاز
 • سیال مجاز: آب
 • دو سال گارانتی تعویض و تعمیر
 • تولید ایران

et

پمپ سیرکولاتور بلندکاست تهران مدل ET65*16

 • هد: 4.6 متر
 • دبی: 22.7 مترمکعب بر ساعت
 • محدوده مجاز دمای سیال: 80-50 درجه سانتیگراد
 • محدوده مجاز دمای محیط: 45-60درجه سانتیگراد
 • جنس بدنه: چدن و آلومینیوم
 • دور موتور: 1450دور دقیقه
 • جنس پروانه: اولترامید
 • تک فاز و سه فاز
 • سیال مجاز: آب
 • دو سال گارانتی تعویض و تعمیر
 • تولید ایران

et

پمپ سیرکولاتور خطی بلندکاست تهران مدل ET50*20

 • هد: 6.7 متر
 • دبی: 20.4  مترمکعب بر ساعت
 • محدوده مجاز دمای سیال: 80-50 درجه سانتیگراد
 • محدوده مجاز دمای محیط: 45-60درجه سانتیگراد
 • جنس بدنه: چدن و آلومینیوم
 • دور موتور: 1450دور دقیقه
 • جنس پروانه: اولترامید
 • تک فاز و سه فاز
 • سیال مجاز: آب
 • دو سال گارانتی تعویض و تعمیر
 • تولید ایران

et

پمپ سیرکولاتور بلندکاست تهران مدل ET65*20

 • هد: 10.67 متر
 • دبی: 27.3  مترمکعب بر ساعت
 • محدوده مجاز دمای سیال: 80-50 درجه سانتیگراد
 • محدوده مجاز دمای محیط: 45-60درجه سانتیگراد
 • جنس بدنه: چدن و آلومینیوم
 • دور موتور: 1450دور دقیقه
 • جنس پروانه: اولترامید
 • تک فاز و سه فاز
 • سیال مجاز: آب
 • دو سال گارانتی تعویض و تعمیر
 • تولید ایران

s

پمپ سیرکولاتور بلندکاست تهران مدل (S100(S25

 • هد: 1.5 متر
 • دبی: 4  مترمکعب بر ساعت
 • سایز قطر ورودی و خروجی 1.1/4 اینچ
 • محدوده مجاز دمای سیال: 80-50 درجه سانتیگراد
 • محدوده مجاز دمای محیط: 30-50 درجه سانتیگراد
 • جنس بدنه: چدن و آلومینیوم
 • دور موتور: 1450دور دقیقه
 • جنس پروانه: اولترامید
 • تک فاز
 • سیال مجاز: آب
 • دو سال گارانتی تعویض و تعمیر
 • تولید ایران