پمپ سانتریفیوژ KSB از محصولات شرکت KSB آلمان می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش کا اس ب در تهران و شهرستان ها می باشد.

برای خرید پمپ سانتریفیوژ KSB و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ سانتریفیوژ KSB با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

قیمت پمپ ksb

پمپ KSB زمینی کوپله مستقیم 2POL-2900rpm / ETABLOC

مدلقدرت (KW)دبی(m3/h)هد(m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
ETB065-040-125/1.5-21.520122.1/21.1/2
ETB065-040-125/2.2-22.220182.1/21.1/2
ETB065-040-125/3.0-2330202.1/21.1/2
ETB065-040-160/3.0-2342182.1/21.1/2
ETB065-050-125/4.0-2470152.1/22
ETB065-050-160/5.5-25.560202.1/22
ETB065-050-160/7.5-27.571262.1/22
ETB050-032-250/11-211256521.1/4
ETB065-050-032-250/15-215288021.1/4

etabloc

پمپ KSB زمینی کوپله مستقیم 4POL-1450rpm /ETABLOC

مدلقدرت (KW)دبیهدمکش (اینچ)دهش (اینچ)
ETB065-040-200/1.5-41.521142.1/21.1/2
ETB065-040-250/1.1-41.115102.1/21.1/2
ETB065-040-250/1.5-41.520142.1/21.1/2
ETB065-040-250/2.2-42.222182.1/21.1/2
ETB065-040-250/3.0-4320222.1/21.1/2
ETB065-040-315/3.0-4316212.1/21.1/2
ETB065-040-315/4.0-4416222.1/21.1/2
ETB065-040-315/5.5-45.522332.1/21.1/2
ETB065-050-200/2.2-42.236142.1/22
ETB065-050-200/3-4340162.1/22
ETB065-050-250/2.2-42.233142.1/22
ETB065-050-250/3.0-4336182.1/22
ETB065-050-250-4.0-4442202.1/22
ETB065-050-315/4.0-4438222.1/22
ETB065-050-315/5.5-45.544252.1/22
ETB065-050-315/7.5-47.550302.1/22
ETB080-065-200/3.0-43551432.1/2
ETB080-065-200/4.0-44611532.1/2
ETB080-065-250/3.0-43451532.1/2
ETB080-065-250/4.0-44501832.1/2
ETB080-065-250/5.5-45.5602232.1/2
ETB080-065-315/5.5-45.5652132.1/2
ETB080-065-315/7.5-47.5682532.1/2
ETB080-065-315/11-411823232.1/2
ETB100-080-250/4.0-44802243
ETB100-080-250/5.5-45.5851643
ETB100-080-315/7.5-47.5802243
ETB100-080-315/11-4111002543
ETB125-100-250/11-4111452054
ETB125-100-250/15-4151602254
ETB125-100-315/18.5-418.51502854