پمپ سانتریفیوژ پدرولا از محصولات شرکت پدرولا می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش پدرولا در تهران و شهرستان ها می باشد.

برای خرید پمپ سانتریفیوژ پدرولا و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ سانتریفیوژ پدرولا با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری CP

pedrollo-CP

پمپ پدرولا بشقابی سانتریفیوژ CP

مدلقدرت (KW)دبی (lit/min)هد (m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
CPm130 / CP1300.3710-8022-1411
CPm158 / CP1580.7510-9034-2511
CPm170 / CP1701.130-12038-221.1/41
CPm190 / CP1901.530-14046-261.1/41
CP2002.230-15055-361.1/41

پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری AL-RED

pedrollo-AL-RED

پمپ پدرولا سانتریفیوژ استنلس استیل AL-RED

مدلقدرت (KW)دبی (lit/min)هد (m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
AL-RED 135m
AL-RED 135
0.7520-16021-101.1/41

ّپمپ سانتریفیوژ پدرولا سری HF

pedrollo-HF

ّپمپ سانتریفیوژ پدرولا (آبدهی خیلی زیاد) HF

مدلقدرت (KW)دبی (lit/min)هد (m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
HFm 6B
HF 6B
1.5200-110014.5-533
HF 6 A2.2200-120018.1-633
HF 8 B3200-120021-944
HF 20 B3400-170015.5-244
HF 20 A4400-180018.5-244
HF 30 B5.5600-200018-1344
HF 30 A7.5600-220023-1844

پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری NF

pedrollo-NF

پمپ سانتریفیوژ پدرولا (آبدهی زیاد) نصب با فلنج NF

مدلقدرت (KW)دبی (lit/min)هد (m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
NFm 129 A / NF 129A1.5100-50022-1022
NFm130 B / NF 130 B1.5200-110014.5-533
NF 130A2.2200-120018.1-633

پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری 2CP

pedrollo-2CP

پمپ پدرولا سانتریفیوژ دو پروانه 2CP

مدلقدرت (KW)دبی (lit/min)هد (m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
2CP m25/130N0.7520-10039-151.1/41
2CP m25/140H1.120-10053-241.1/41
2CP m160/1601.520-11064-301.1/41
2CP m25/140M1.120-14046-221.1/21
2CP m25/160B1.520-16056-261.1/21
2CP 25/160A2.220-18066.5-281.1/21
2CP 32/200C340-25066.5-361.1/21.1/4
2CP 32/200B440-25081-491.1/21.1/4
2CP 32/210B5.540-25094-5621.1/4
2CP 32/210A7.540-250111-7421.1/4
2CP 40/180C4100-35062-3521.1/2
2CP 40/180B5.5100-40073-4621.1/2
2CP 40/180A7.5100-40085-6021.1/2

پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری NGA

pedrollo-NGA

پمپ سانتریفیوژ پروانه باز پدرولا NGA

مدلقدرت (KW)دبی (lit/min)هد (m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
NGA m 1B0.5550-32517-61.1/21.1/2
NGA m 1A0.7550-35019.5-61.1/21.1/2

پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری PRO-NGA

pedrollo-PRO-NGA

پمپ آب پدرولا سانتریفیوژ پروانه باز استنلس استیل PRO-NGA

مدلقدرت (KW)دبی (lit/min)هد (m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
PRO- NGAm 1B0.5550-32517-61.1/21.1/2
PRO- NGAm 1A0.7550-35019.5-61.1/21.1/2

پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری 4CR-2

pedrollo-4CR-2

پمپ آب پدرولا سانتریفیوژ چند طبقه ای 4CR-2

مدلقدرت (KW)دبی (lit/min)هد (m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
3CRm 800.455-8036-511
4CRm 800.605-8048-1011
3CRm 1000.605-12035.5-511

پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری F

pedrollo-f

پمپ سانتریفیوژ استاندارد پدرولا فلنج دار سری F

مدلقدرت (KW)دبی (lit/min)هد (m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
Fm 32/160C1.5100-35024-14121.1/4
Fm 32/160B2.2100-40030-1721.1/4
F 32/160A3100-45037-2421.1/4
F 32/200C4100-45044-31.521.1/4
F 32/200B5.5100-50051-3621.1/4
F 32/200A7.5100-50057-4421.1/4
F 32/200BH3100-30045-3721.1/4

پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری F-INOX

pedrollo-F-INOX

پمپ سانتریفیوژ فلنج دار پدرولا سری F-INOX

مدلقدرت (KW)دبی (lit/min)هد (m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
F 50-160 C-I4300-100027-162.1/22
F 50/160 B-I5.5300-110032-212.1/22
F 50/160 A-I7.5300-110037-272.1/22
F 65/125 C-I4600-180016-1132.1/2
F 65/125 B-I5.5600-200018-1332.1/2
F 65/125 A-I7.5600-220023-1832.1/2