پمپ سانتریفیوژ بهارپمپ از محصولات شرکت ایرانی بهارپمپ می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش بهارپمپ در تهران و شهرستان ها می باشد.

برای خرید پمپ سانتریفیوژ بهار پمپ و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ سانتریفیوژ بهارپمپ با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

پمپ-اتابلوک-بهار-پمپ

پمپ اتابلوک سانتریفیوژ بهار پمپ سری 32

مدلقدرت (KW)هددبیمکش (mm)دهش (mm)
32-160
1450rpm
0.756-149.6-6.65032
32-160
1450rpm
0.556-148.5-55032
32-200
2900rpm
310-2530-175032
32-160
2900rpm
410-2839-275032

پمپ-اتابلوک-بهار-پمپ

پمپ اتابلوک سانتریفیوژ بهار پمپ سری 40

مدلقدرت (KW)هددبیمکش (mm)دهش (mm)
40-160
1450rpm
0.758-209.6-5.86540
40-160
1450rpm
0.558-178.6-5.86540
40-160
2900rpm
5.515-4039-246540
40-160
2900rpm
415-3030-20.56540
40-160
2900rpm
315-2526-196540

پمپ-اتابلوک-بهار-پمپ

پمپ اتابلوک سانتریفیوژ بهار پمپ سری 50

مدلقدرت (KW)هددبیمکش (mm)دهش (mm)
50-160
1450rpm-169
1.515-359-7.56550
50-160
1450rpm-160
1.115-307.9-6.86550
50-160
1450rpm-150
0.7515-307-5.46550
50-160
1450rpm-140
0.5515-258-56550
50-160
2900rpm-169
1130-7036-306550
50-160
2900rpm-160
7.530-7032-246550
50-160
2900rpm-150
5.530-6028-21.56550

پمپ-سانتریفیوژ-بهار-پمپ-BCM

پمپ سانتریفیوژ بهار پمپ BCM

مدلقدرت (KW)دبیهدمکش (in)دهش (in)
BCM 2313-2515-1022
BCM 2415-3525-1522
BCM 25.518-3834-2022
BCM 27.540-2025-4022
BCM 35.520-3825-1733
BCM 37.525-4632-2233
BCM 31032-5737-2533
BCM 31565-3642-2833
BCM 47.560-8020-1044
BCM 41065-9030-2044
BCM 41570-10035-2544
BCM 42075-11040-3044