پمپ خانگی لیو از محصولات شرکت لئو چین می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نمایندگی فروش پمپ لئو در تهران و شهرستان ها می باشد.

برای خرید پمپ خانگی لیو و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ خانگی لیو با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

 

پمپ-محیطی-لیو

پمپ لیو محیطی

مدلقدرت (hp)دبی(l/min)هد(m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
XQm 500.3282811
Apm 370.5404011
Apm 751507511

کاربرد:

  • مناسب برای آب های تمیز و سیالاتی که خورندگی ندارند.

 

پمپ-بشقابی-لیو

پمپ لیو سانتریفیوژ بشقابی

مدلقدرت (hp)دبی(l/min)هد(m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
Acm 370.5902311
Acm 7511003511
Acm 1101.5120401.1/41
XCm 25/160A2250381.1/21
XCm 25/160B1.5220331.1/21

کاربرد:

  • برای پمپ کردن آب تمیز و سیال غیرخورنده
  • مناسب برای تامین آب ساختمان ، مصرف آبیاری و اطفا حریق

 

 

پمپ-جتی-لیو

پمپ لیو جتی

مدلقدرت (hp)دبی(l/min)هد(m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
Ajm 75H1475111
Ajm 110H1.570601.1/41
Ajm 75S1554611
Ajm 90S1.2604511
Ajm 150L2140541.1/41

کاربرد:

  • مناسب برای تامین آب ساختمان ها
  • انتقال آب در مصارف آبیاری و آتشنشانی با هد بالا

پمپ-دو-پروانه-لیو

پمپ لیو سانتریفیوژ دو پروانه

مدلقدرت (hp)دبی(l/min)هد(m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
2Acm 75180451.1/41
2Acm 1102140471.1/21
2Acm 150H214057.51.1/21
2Ac 150H214057.51.1/21
2Xcm25/160A3200681.1/21

کاربرد:

  • تامین آب ساختمان و انتقال آب در مصارف آبیاری و آتشنشانی
  • قابل استفاده برای بوستر پمپ های آبرسانی

Call Now Button