پمپ پارسین اولین تولید کننده پمپ های سانتریفیوژ در ایران می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نمایندگی رسمی فروش پمپ پارسین در تهران و شهرستان ها می باشد.

برای خرید پمپ پارسین و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ پارسین با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

[Best_Wordpress_Gallery id=”37″ gal_title=”Parsin”]

پمپ سوپاپ سرخود 2 اینچ

مدلقدرت (hp)دبی(m3/h)هد(m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
1.5تا 15تا 1222

پمپ سوپاپ سرخود 4 اینچ

مدلقدرت (hp)دبی(m3/h)هد(m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
15902744

پمپ 40/200

مدلقدرت (hp)دبی(m3/h)هد(m)مکش (mm)دهش (mm)
15تا 35تا 556540

پمپ گریز از مرکز 315-50

مدلقدرت (hp)دبی(m3/h)هد(m)مکش (اینچ)دهش (اینچ)
50-3157.540352.52

ّپمپ گریز از مرکز 200-65

مدلقدرت (hp)دبی(m3/h)هد(m)مکش (mm)دهش (mm)
65-2005.5 تا 40تا 80تا 508065

پمپ گریز از مرکز 250-65

مدلقدرت (hp)دبی(m3/h)هد(m)مکش (mm)دهش (mm)
65-2507580938065

پمپ گریز از مرکز 315-65

مدلقدرت (hp)دبی(m3/h)هد(m)مکش (mm)دهش (mm)
65-3151580358065

پمپ گریز از مرکز 200-80

مدلقدرت (hp)دبی(m3/h)هد(m)مکش (mm)دهش (mm)
80-200501405510080

پمپ گریز از مرکز 315-80

مدلقدرت (hp)دبی(m3/h)هد(m)مکش (mm)دهش (mm)
80-315251203610080

پمپ گریز از مرکز 400-80

مدلقدرت (hp)دبی(m3/h)هد(m)مکش (mm)دهش (mm)
80-4005012057.510080

پمپ گریز از مرکز 315-100

مدلقدرت (hp)دبی(m3/h)هد(m)مکش (mm)دهش (mm)
100-3153018036125100

پمپ گریز از مرکز 400-100

مدلقدرت (hp)دبی(m3/h)هد(m)مکش (mm)دهش (mm)
100-4006120057.5125100

پمپ طبقاتی WKL32

مدلقدرت (hp)دبی(m3/h)هد(m)مکش (in)دهش (in)
WKL320.5-25122901.51.25

پمپ طبقاتی WKL40

مدلقدرت (hp)دبی(m3/h)هد(m)مکش (in)دهش (in)
WKL401-40 تا 24تا 29521.5

پمپ طبقاتی WKL50

مدلقدرت (hp)دبی(m3/h)هد(m)مکش (in)دهش (in)
WKL505.5-75تا 80 تا 25532.5

پمپ طبقاتی WKL65

مدلقدرت (hp)دبی(m3/h)هد(m)مکش (in)دهش (in)
WKL655.5-75تا 80تا 25532.5

پمپ فشار قوی دو جهته

مدلقدرت (hp)دبی(m3/h)هد(m)مکش (mm)دهش (mm)
R.L.50,65,80بستگی به ارتفاع و دبی دارد25 تا 120تا 90065-12540-100

پمپ ضد سایش

مدلقدرت (kw)دبی(m3/h)هد(ft)مکش (in)دهش (in)
5*4تا 3750 تا 100150 تا 35054