منبع تحت فشار رفلکس آلمان از برترین برندهای منابع تحت فشار می باشد که برای تثبیت فشار در سیستم آبرسانی و همچنین برای فراهم نمودن شرایط انبساط حجمی آب استفاده می شود. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نمایندگی فروش منبع تحت فشار رفلکس آلمان در تهران و شهرستان ها می باشد.

برای خرید منبع تحت فشار رفلکس آلمان و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت منبع تحت فشار رفلکس آلمان با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

منبع تحت فشار رفلکس آلمان

حجم منبع (lit)حداکثر فشار (bar)ابعاد (ارتفاع×قطر)mmبیشینه دما (C)توضیحات
256280*465120منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی)
506409*493120منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی)
806480*565120منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی)
1006480*670120منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی)
2006634*758120منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی)
3006634*1092120منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی)
4006740*1102120منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی)
5006740*1312120منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی)
8006740*1996120منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی)
10006740*2406120منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی)
186280*38770آب آشامیدنی
2510280*50770آب آشامیدنی
6010409*73470آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی
8010480*72970آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی
10010480*83470آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی
20010634*96770آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی
30010634*126770آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی
50010740*147570آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی
80010740*232570آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی
100010740*260470آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی
2000101200*245170آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی
10016480*83470آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی
20016634*96770آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی
30016634*126770آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی
50016740*161470آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی
منبع تحت فشار رفلکس

دیگر محصولات