مشعل پارس مشعل از محصولات شرکت پارس مشعل می باشد. این شرکت که از اولین تولیدکننده های مشعل در ایران به حساب می آید فعالیت خود را از اوایل دهه 60 آغاز نموده است. مشعل‌های خانگی و صنعتی گازسوز، دو‌گانه‌سوز و سه‌گانه‌سوز پارس مشعل با توان حرارتی 12/5 کیلووات تا 20 مگاوات و با تمام سوخت‌های رایج مانند گاز، گاز مایع، گازوئیل و مازوت درقالب بیش از 120 مدل مختلف به بازار عرضه می‌ گردند. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش پارس مشعل در تهران و شهرستان ها می باشد. 
برای خرید مشعل پارس مشعل و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت مشعل پارس مشعل با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
مشعل-گازسوز-پارس-مشعل

مشعل گازسوز پارس مشعل

مدلعملکردظرفیت (کیلووات)
PMN1 PGOتک مرحله ای12 تا 39/5
PM1 PGOتک مرحله ای32 تا 89
PM2 PGOتک مرحله ای45 تا 250
PM3 PGOتک مرحله ای92 تا 349
PM3 PGTدو مرحله ای110 تا 465
PM4 PGTدو مرحله ای240 تا 890
PM5 PGTدو مرحله ای290 تا 1750
PM6 PGTدو مرحله ای900 تا 3000
PM7 PGMتدریجی2500 تا 5700
PM8 PGMتدریجی7500 تا 9500
PM9 PGMتدریجی11600 تا 15600
PM10 PGMتدریجی20 مگاوات
مشعل-گازوئیل-سوز-پارس-مشعل

مشعل گازوئیل سوز پارس مشعل

مدلعملکردظرفیت (کیلووات)
PMN1 PLOتک مرحله ای12 تا 39/5
PM1 PLOتک مرحله ای32 تا 89
PM2 PLOتک مرحله ای45 تا 250
PM3 PLOتک مرحله ای92 تا 349
PM3 PLTدو مرحله ای110 تا 465
PM4 PLTدو مرحله ای240 تا 890
PM5 PLTدو مرحله ای290 تا 1750
PM6 PLTدو مرحله ای900 تا 3000
PM7 PLMتدریجی2500 تا 5700
PM8 PLMتدریجی7500 تا 9500
PM9 PLMتدریجی11600 تا 15600
PM10 PLMتدریجی20 مگاوات
مشعل-دوگانه-سوز-پارس-مشعل

مشعل دوگانه سوز گاز و گازوئیل پارس مشعل

مدلعملکردظرفیت (کیلووات)
PM1 KLGتک مرحله ای32 تا 58
PM2 KLGتک مرحله ای70 تا 220
PM3 KLGدو مرحله ای122 تا 456
PM4 KLGدو مرحله ای148 تا 780
PM5 KLGدو مرحله ای368 تا 1249
PM6 KLGدو مرحله ای900 تا 3000
PM7 KLGMتدریجی2500 تا 5700
PM8 KLGMتدریجی7500 تا 9500
PM9 KLGMتدریجی11600 تا 15600
PM10 KLGMتدریجی20 مگاوات

مشعل دوگانه سوز گاز و مازوت پارس مشعل

مدلعملکردظرفیت (کیلووات)
PM2 KHGتک مرحله ای94 تا 190
PM3 KHGدو مرحله ای125 تا 445
PM4 KHGدو مرحله ای143 تا 526
PM5 KHGدو مرحله ای300 تا 1200
PM6 KHGدو مرحله ای950 تا 3000
PM7 KHGMتدریجی2500 تا 5700
PM8 KHGMتدریجی7500 تا 9500
PM9 KHGMتدریجی11600 تا 15600
PM10 KHGMتدریجی20 مگاوات
مشعل-مازوت-سوز-پارس-مشعل

مشعل مازوت سوز پارس مشعل

مدلعملکردظرفیت (کیلووات)
PM2 PHOتک مرحله ای110 تا 190
PM3 PHT
دو مرحله ای125 تا 445
PM4 PHTدو مرحله ای285 تا 727
PM5 PHTدو مرحله ای270 تا 1300
PM6 PHTدو مرحله ای900 تا 3000
PM7 PHMتدریجی2500 تا 5700
PM8 PHMتدریجی7500 تا 9500
PM9 PHMتدریجی11600 تا 15600
PM10 PHMتدریجی20 مگاوات