ایران رادیاتور از اواسط دهه 1370 در زمینه تولید انواع مشعل گازسوز، گازوئیل سوز و دوگانه سوز ایران رادیاتور فعالیت خود را آغاز نموده است. از کاربردهای مشعل ایران رادیاتور استفاده ازز آن در موتور خانه ها جهت گرمایش آبگرم مصرفی و دیگ جهت سیستم گرمایشی، استفاده در کارخانه جات جهت دیگ های بخار و دیگ ذوب مواد و همچنین در مصارف خاص مانند گرمایش محیطی با شعله مستقیم و خشک کن ها می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش ایران رادیاتور در تهران و شهرستان ها می باشد.
برای خرید مشعل ایران رادیاتور و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت مشعل ایران رادیاتور با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
MASHALGAZOEEL

مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور

مدلعملکردظرفیت (KCAL/H)
RA2تک مرحله ای40000-93000
JPE 80/1تک مرحله ای70000-160000
JPE 80/2تک مرحله ای112000-232000
PDE 0تک مرحله ای140000-300000
PDE 0 Hتک مرحله ای200000-400000
PDE 0 SPدو مرحله ای200000-400000
PDE 1 Hتک مرحله ای250000-500000
PDE 1 SPدو مرحله ای250000-500000
PDE 1 A SPدو مرحله ای400000-700000
PDE 1 B SPدو مرحله ای700000-840000
PDE 2دو مرحله ای900000-1500000
PDE 2 SPدو مرحله ای1200000-2000000
PDE 3دو مرحله ای800000-3000000
PDE 3 SPدو مرحله ای1000000-4000000
MASHALID2800

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور

مدلعملکردظرفیت (KCAL/H)
DR 2تک مرحله ای38000-86000
DJ 2تک مرحله ای86000-190000
DP 0تک مرحله ای110000-325000
DP 0 SPدو مرحله ای110000-395000
DP 1 SPدو مرحله ای197000-550000
DP 1 B SPدو مرحله ای230000-850000
DP 2 Aدو مرحله ای370000-1200000
DP 2دو مرحله ای450000-1500000
DP 2 SPدو مرحله ای580000-1800000
DP 3دو مرحله ای800000-3000000
DP 3 SPدو مرحله ای900000-4000000
ID 2100دو مرحله ای1500000-2100000
ID 2800دو مرحله ای2100000-2800000
ID 4400مدولیتینگ660000-4000000
ID 5800مدولیتینگ835000-5000000

MASHAL01DRYER

مشعل گازسوز ایران رادیاتور

مدلعملکردظرفیت (KCAL/H)
F 55تک مرحله ای17000-43000
F 88تک مرحله ای25000-88000
RAN 25تک مرحله ای37000-102000
JGN 80/0تک مرحله ای42000-155000
JGN 80/1تک مرحله ای52000-172000
JGN 80/2تک مرحله ای52000-225000
PGN 0تک مرحله ای110000-325000
PGN 0 Aتک مرحله ای130000-390000
PGN 0 SPدو مرحله ای130000-390000
PGN 1 Aتک مرحله ای212000-500000
PGN 1 Bدو مرحله ای212000-600000
PGN 1 Cدو مرحله ای212000-800000
PGN1دو مرحله ای212000-800000
PGN 1 SPدو مرحله ای297000-1070000
PGN 2 Aدو مرحله ای424000-1500000
PGN 2دو مرحله ای424000-1800000
PGN 2 SPدو مرحله ای500000-2260000
PGN 3دو مرحله ای770000-3400000
PGN 3 SPدو مرحله ای950000-4000000
IG 2100دو مرحله ای1500000-2100000
IG 2800دو مرحله ای2100000-2800000
IG 4400مدولیتینگ660000-4000000
IG 5800مدولیتینگ835000-5000000