لرزه گیر لاستیکی قابل استفاده در محیط های بسیار خورنده می باشد، به همین جهت نسبت به لرزه گیرهای آکاردئونی، کارکرد بهتری در این محیط های اسیدی دارند، اما باید به این نکته توجه داشت که لرزه گیرهای لاستیکی در فشار و دمای محدودتری نسبت به لرزه گیرهای آکادئونی قابل استفاده می باشد. از دیگر کاربردهای لرزه گیرهای لاستیکی میتوان به جلوگیری از هدایت الکتریکی اشاره کرد.

برای خرید لرزه گیر ارتعاشات صنعتی ایران و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت لرزه گیر ارتعاشات صنعتی ایران با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

 

لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران

فشار کاری لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی 10 و 16 بار می باشد، همچنین این لرزه گیرها (بر اساس نوع کاربرد) در دمای 60 و 90 درجه سانتیگراد کار می کنند. این لرزه گیرها از نوع لرزه گیرهای مهاردار چدنی می باشند که در صنایع زیادی کاربرد دارند. کابرد اصلی این لرزه گیرها در بوستر پمپ های آب رسانی می باشد.

لرزه-گیر-لاستیکی-شرکت-ارتعاشات-صنعتی-ایران

لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی مهاردار مارک زرد

کاربردسایز (in)فشار کار (bar)دمای کار (درجه سانتیگراد)نوع اتصالقیمت
مخصوص تهویه مطبوع1.1/41060فلنجیتماس بگیرید
مخصوص تهویه مطبوع1.1/21060فلنجیتماس بگیرید
مخصوص تهویه مطبوع21060فلنجیتماس بگیرید
مخصوص تهویه مطبوع2.1/21060فلنجیتماس بگیرید
مخصوص تهویه مطبوع31060فلنجیتماس بگیرید
مخصوص تهویه مطبوع41060فلنجیتماس بگیرید
مخصوص تهویه مطبوع51060فلنجیتماس بگیرید
مخصوص تهویه مطبوع61060فلنجیتماس بگیرید
مخصوص تهویه مطبوع81060فلنجیتماس بگیرید
مخصوص تهویه مطبوع101060فلنجیتماس بگیرید
مخصوص تهویه مطبوع121060فلنجیتماس بگیرید

لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی مهاردار مارک قرمز

کاربردسایز (in)فشار کار (bar)دمای کار (درجه سانتیگراد)نوع اتصالقیمت
مخصوص سیستم حرارتی1.1/41090فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم حرارتی1.1/21090فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم حرارتی21090فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم حرارتی2.1/21090فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم حرارتی31090فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم حرارتی41090فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم حرارتی51090فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم حرارتی61090فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم حرارتی81090فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم حرارتی101090فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم حرارتی121090فلنجیتماس بگیرید

لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی مهاردار مارک آبی

کاربردسایز (in)فشار کار (bar)دمای کار (درجه سانتیگراد)نوع اتصالقیمت
مخصوص سیستم فشار بالا1.1/41660فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم فشار بالا1.1/21660فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم فشار بالا21660فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم فشار بالا2.1/21660فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم فشار بالا31660فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم فشار بالا41660فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم فشار بالا51660فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم فشار بالا61660فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم فشار بالا81660فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم فشار بالا101660فلنجیتماس بگیرید
مخصوص سیستم فشار بالا121660فلنجیتماس بگیرید

لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی مهاردار مارک آبی و قرمز

کاربردسایز (in)فشار کار (bar)دمای کار (درجه سانتیگراد)نوع اتصالقیمت
مخصوص فشار و دمای بالا1.1/41690فلنجیتماس بگیرید
مخصوص فشار و دمای بالا1.1/21690فلنجیتماس بگیرید
مخصوص فشار و دمای بالا21690فلنجیتماس بگیرید
مخصوص فشار و دمای بالا2.1/21690فلنجیتماس بگیرید
مخصوص فشار و دمای بالا31690فلنجیتماس بگیرید
مخصوص فشار و دمای بالا41690فلنجیتماس بگیرید
مخصوص فشار و دمای بالا51690فلنجیتماس بگیرید
مخصوص فشار و دمای بالا61690فلنجیتماس بگیرید
مخصوص فشار و دمای بالا81690فلنجیتماس بگیرید
مخصوص فشار و دمای بالا101690فلنجیتماس بگیرید
مخصوص فشار و دمای بالا121690فلنجیتماس بگیرید

کاتالوگ لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران

لرزه گیر آکاردئونی ارتعاشات صنعتی ایران

بطور کلی لرزه گیر ها در سیستم های لوله کشی، جهت جذب تغییرات ابعادی و خصوصا افزایش یا کاهش طول لوله بدلیل تغییر دمای سیال و همچنین در محل لوله های عبوری از درز انقطاع ساختمانها، در سیستمها و صنایع مختلفی از جمله سیستمهای گرمایشی و تهویه مطبوع، نیروگاه ها، پالایشگاه های نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، مبدلهای حرارتی و … مورد استفاده قرار می گیرند.

لرزه گیر آکاردئونی شرکت ارتعاشات صنعتی ، برای جلوگیری از حرکت های ناخواسته ای استفاده می شود که انتقال سیال را در داخل لوله دچار اختلال می کند. منشأ این حرکت ها می تواند تغییرات دمایی ناشی از سیال یا محیط، لرزش دستگاه های موجود در سیستم مثل پمپ و کمپرسور و یا حرکت های ناشی از عوامل خارجی مثل باد، زلزله، نشست سازه و … باشد.
تحمل درجه حرارت و فشار بالا و جذب حرکت های محوری، جانبی و زاویه ای با در نظر گرفتن آرایش مناسب، از جمله خصوصیات لرزه گیرهای آکاردئونی شرکت ارتعاشات صنعتی می باشد.

لرزه-گیر-آکاردئونی-شرکت-ارتعاشات-صنعتی

آکاردئونی-یک-جداره-جوشی

لرزه گیر آکاردئونی ارتعاشات صنعتی تک جداره بدون مهار

سایز (in)فشار کار (bar)دمای کار (درجه سانتیگراد)نوع اتصالقیمت
1/210-16200جوشیتماس بگیرید
3/410-16200جوشیتماس بگیرید
110-16200جوشیتماس بگیرید
1.1/410-16200جوشیتماس بگیرید
1.1/210-16200جوشیتماس بگیرید
210-16200جوشیتماس بگیرید
2.1/210-16200جوشیتماس بگیرید
310-16200جوشیتماس بگیرید
410-16200جوشیتماس بگیرید
510-16200جوشیتماس بگیرید
610-16200جوشیتماس بگیرید
810-16200جوشیتماس بگیرید
1010-16200جوشیتماس بگیرید
1210-16200جوشیتماس بگیرید

 

آکاردئونی-جوشی-دو-جداره

لرزه گیر آکاردئونی ارتعاشات صنعتی دو جداره بدون مهار

سایز (in)فشار کار (bar)دمای کار (درجه سانتیگراد)نوع اتصالقیمت
1/210-16200جوشیتماس بگیرید
3/410-16200جوشیتماس بگیرید
110-16200جوشیتماس بگیرید
1.1/410-16200جوشیتماس بگیرید
1.1/210-16200جوشیتماس بگیرید
210-16200جوشیتماس بگیرید
2.1/210-16200جوشیتماس بگیرید
310-16200جوشیتماس بگیرید
410-16200جوشیتماس بگیرید
510-16200جوشیتماس بگیرید
610-16200جوشیتماس بگیرید
810-16200جوشیتماس بگیرید
1010-16200جوشیتماس بگیرید
1210-16200جوشیتماس بگیرید

 

 

آکاردئونی-دو-جداره-مهادار-جوشی

لرزه گیر آکاردئونی ارتعاشات صنعتی دو جداره مهاردار

سایز (in)فشار کار (bar)دمای کار (درجه سانتیگراد)نوع اتصالقیمت
1/210-16200جوشیتماس بگیرید
3/410-16200جوشیتماس بگیرید
110-16200جوشیتماس بگیرید
1.1/410-16200جوشیتماس بگیرید
1.1/210-16200جوشیتماس بگیرید
210-16200جوشیتماس بگیرید
2.1/210-16200جوشیتماس بگیرید
310-16200جوشیتماس بگیرید
410-16200جوشیتماس بگیرید
510-16200جوشیتماس بگیرید
610-16200جوشیتماس بگیرید
810-16200جوشیتماس بگیرید
1010-16200جوشیتماس بگیرید
1210-16200جوشیتماس بگیرید

کاتالوگ لرزه گیر آکاردئونی ارتعاشات صنعتی ایران

Call Now Button