فن کویل های یوراما ساخت کشور چین می باشند. این فن کویل های در انواع دیواری و سقفی و کاستی تولید می شوند. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش فن کویل یوراما در تهران و شهرستان ها می باشد.  
برای خرید فن کویل یوراما و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت فن کویل یوارما با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
یوراما

فن کوئل دیواری یوراما

فن کوئل دیواری یوراما مدل YXFCW-200

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 200CFM
 • ظرفیت سرمایش 1.808 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 2.709 کیلووات
 • دبی هوا 200 cfm
 • دبی آب 350 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 33 وات
 •  ابعاد دستگاه 880*286*203(mm)
 • با وزن 11 کیلوگرم

فن کوئل دیواری یوراما مدل YXFCW-300

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش 2.712 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 2.305 کیلووات
 • دبی هوا 300 cfm
 • دبی آب 610 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 41 وات
 •  ابعاد دستگاه 880*286*203(mm)
 • با وزن 11 کیلوگرم

فن کوئل دیواری یوراما مدل YXFCW-400

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.618 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.418 کیلووات
 • دبی هوا 400 cfm
 • دبی آب 800 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 50 وات
 •  ابعاد دستگاه 1095*312*215 (mm)
 • با وزن 15 کیلوگرم

فن کوئل دیواری یوراما مدل YXFCW-500

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 500CFM
 • ظرفیت سرمایش 4.514 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 6.767  کیلووات
 • دبی هوا 500 cfm
 • دبی آب 950 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 37 وات
 •  ابعاد دستگاه 1095*312*215 (mm)
 • با وزن 16 کیلوگرم

فن کوئل دیواری یوراما مدل YXFCW-600

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش 5.406 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 8.155 کیلووات
 • دبی هوا 600 cfm
 • دبی آب 1080 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 62 وات
 •  ابعاد دستگاه 1095*312*215 (mm)
 • با وزن 16 کیلوگرم

فن کوئل دیواری یوراما مدل YXFCW-800

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 800CFM
 • ظرفیت سرمایش 7.210 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 10.807 کیلووات
 • دبی هوا 800 cfm
 • دبی آب 1390 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 137 وات
 •  ابعاد دستگاه 1310*322*240(mm)
 • با وزن 20 کیلوگرم

فن کوئل سقفی توکار یوراما

فن کوئل سقفی توکار یوراما مدل YXFCD-200

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 200CFM
 • ظرفیت سرمایش 1.808 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 2.709  کیلووات
 • دبی هوا 200 cfm
 • دبی آب 0.35 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 37/44 وات
 •  ابعاد دستگاه 755*522*240(mm)
 • با وزن 17 کیلوگرم

فن کوئل سقفی توکار یوراما مدل YXFCD-300

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش 2.712 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 4.070 کیلووات
 • دبی هوا 300 cfm
 • دبی آب 0.61 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 52/57  وات
 •  ابعاد دستگاه 955*522*240(mm)
 • با وزن 20 کیلوگرم

فن کوئل سقفی توکار یوراما مدل YXFCD-400

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.618 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.418 کیلووات
 • دبی هوا 400 cfm
 • دبی آب 0.80 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 76/87  وات
 •  ابعاد دستگاه 955*522*240(mm)
 • با وزن 21.5 کیلوگرم

فن کوئل سقفی توکار یوراما مدل YXFCD-500

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 500CFM
 • ظرفیت سرمایش 4.514 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 6.767 کیلووات
 • دبی هوا 500 cfm
 • دبی آب 0.95 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 76/87  وات
 •  ابعاد دستگاه 1190*522*240(mm)
 • با وزن 23.5 کیلوگرم

فن کوئل سقفی توکار یوراما مدل YXFCD-600

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش 5.406 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 8.115 کیلووات
 • دبی هوا 600 cfm
 • دبی آب 1.08 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 96/107 وات
 •  ابعاد دستگاه 1190*522*240(mm)
 • با وزن 23.5 کیلوگرم

فن کوئل سقفی توکار یوراما مدل YXFCD-800

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 800CFM
 • ظرفیت سرمایش 7.210 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 10.807 کیلووات
 • دبی هوا 800 cfm
 • دبی آب 1.39 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 156/173 وات
 •  ابعاد دستگاه 1380*620*280(mm)
 • با وزن 36 کیلوگرم

فن کوئل سقفی توکار یوراما مدل YXFCD-1200

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1200CFM
 • ظرفیت سرمایش 10.810 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 16.205 کیلووات
 • دبی هوا 1200 cfm
 • دبی آب 1.92 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی212/249 وات
 •  ابعاد دستگاه 1780*522*240(mm)
 • با وزن 45 کیلوگرم

فن کوئل سقفی توکار یوراما مدل YXFCD-1400

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1400CFM
 • ظرفیت سرمایش 12.611 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 18.901 کیلووات
 • دبی هوا 1400 cfm
 • دبی آب 2.5 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 253/298  وات
 •  ابعاد دستگاه 1990*522*240(mm)
 • با وزن 48 کیلوگرم

فن کویل کاستی یک طرفه یوراما

فن-کویل-کاستی-یک-طرفه-یوراما

فن کوئل کاستی یک طرفه یوراما مدل YXFCC1-200

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 200CFM
 • ظرفیت سرمایش 1.8 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 2.7 کیلووات
 • دبی هوا 200 cfm
 • دبی آب 0.31 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 37  وات
 •  ابعاد دستگاه 850*400*235(mm)
 • با وزن 22 کیلوگرم
فن-کویل-کاستی-یک-طرفه-یوراما

فن کوئل کاستی یک طرفه یوراما مدل YXFCC1-300

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش 2.7 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 4.05 کیلووات
 • دبی هوا 300 cfm
 • دبی آب 0.46 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 52 وات
 •  ابعاد دستگاه 850*400*235(mm)
 • با وزن 22 کیلوگرم
فن-کویل-کاستی-یک-طرفه-یوراما

فن کوئل کاستی یک طرفه یوراما مدل YXFCC1-400

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.6 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.4 کیلووات
 • دبی هوا 400 cfm
 • دبی آب 0.62 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 62 وات
 •  ابعاد دستگاه 850*400*235(mm)
 • با وزن 23 کیلوگرم
فن-کویل-کاستی-یک-طرفه-یوراما

فن کوئل کاستی یک طرفه یوراما مدل YXFCC1-500

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 500CFM
 • ظرفیت سرمایش 4.5 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 6.7 کیلووات
 • دبی هوا 500 cfm
 • دبی آب 0.77 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 76 وات
 •  ابعاد دستگاه 850*400*235(mm)
 • با وزن 23 کیلوگرم

فن کویل کاستی چهار طرفه یوراما

فن کوئل کاستی چهار طرفه یوراما مدل YXFCC4-300

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش 2.712 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 4.070 کیلووات
 • دبی هوا 300 cfm
 • دبی آب 0.62 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 50 وات
 •  ابعاد دستگاه 615*615*263(mm)
 • با وزن 18 کیلوگرم

فن کوئل کاستی چهار طرفه یوراما مدل YXFCC4-400

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.618 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.418 کیلووات
 • دبی هوا 400 cfm
 • دبی آب 0.70  مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 57 وات
 •  ابعاد دستگاه 615*615*263(mm)
 • با وزن 18 کیلوگرم

فن کوئل کاستی چهار طرفه یوراما مدل YXFCC4-500

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 500CFM
 • ظرفیت سرمایش 4.514 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.418 کیلووات
 • دبی هوا 500 cfm
 • دبی آب 0.94 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 67 وات
 •  ابعاد دستگاه 615*615*263(mm)
 • با وزن 19 کیلوگرم

فن کوئل کاستی چهار طرفه یوراما مدل YXFCC4-600

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش 5.406 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 8.115 کیلووات
 • دبی هوا 600 cfm
 • دبی آب 1.15 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 90 وات
 •  ابعاد دستگاه 835*835*240(mm)
 • با وزن 23 کیلوگرم

فن کوئل کاستی چهار طرفه یوراما مدل YXFCC4-800

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 800CFM
 • ظرفیت سرمایش 7.210 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 10.807 کیلووات
 • دبی هوا 800 cfm
 • دبی آب 1.40 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 131 وات
 •  ابعاد دستگاه 835*835*240(mm)
 • با وزن 24  کیلوگرم

فن کوئل کاستی چهار طرفه یوراما مدل YXFCC4-1000

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1000CFM
 • ظرفیت سرمایش 9.018 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 13.512 کیلووات
 • دبی هوا 1000 cfm
 • دبی آب 1.68 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 145 وات
 •  ابعاد دستگاه 835*835*240(mm)
 • با وزن 27 کیلوگرم

فن کوئل کاستی چهار طرفه یوراما مدل YXFCC4-1200

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1200CFM
 • ظرفیت سرمایش 10.810 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 16.205 کیلووات
 • دبی هوا 1200 cfm
 • دبی آب 1.82 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 186 وات
 •  ابعاد دستگاه 835*835*240(mm)
 • با وزن 28 کیلوگرم

فن کوئل کاستی چهار طرفه یوراما مدل YXFCC4-1400

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1200CFM
 • ظرفیت سرمایش 12.611 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 18.901 کیلووات
 • دبی هوا 1200 cfm
 • دبی آب 2.25 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 225 وات
 •  ابعاد دستگاه 835*835*240(mm)
 • با وزن 28 کیلوگرم