فن کویل گلتی در انواع مختلف فن کویل زمینی، فن کویل سقفی، دیواری، کانالی و فن کویل کاستی از ظرفیت های مختلف 200 cfm تا 2350 cfm بنا به مدل تولید می گردد.فن کویل گلتی تماما تولید شده در کشور ایتالیا می باشد و تمامی قطعات  بکار رفته در آنها ساخت اروپا می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش فن کویل گلتی در تهران و شهرستان ها می باشد.  
برای خرید فن کوئل گلتی و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت فن کوئل گلتی با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
گلتی

فن کوئل دیواری گلتی

فن-کویل-دیواری-گلتی

فن کوئل دیواری گلتی مدل ۲۲/۲۳

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 294.1CFM
 • ظرفیت سرمایش 2.17 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 2.64 کیلووات
 • دبی آب 0.37 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • با وزن 12 کیلوگرم
فن-کویل-دیواری-گلتی

فن کوئل دیواری گلتی مدل ۳۲/۳۳

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 379.5CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.16 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 3.83 کیلووات
 • دبی آب 0.543 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • با وزن 13 کیلوگرم
فن-کویل-دیواری-گلتی

فن کوئل دیواری گلتی مدل 42/43

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 515CFM
 • ظرفیت سرمایش 4.38 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.25 کیلووات
 • دبی آب 0.752 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • با وزن 14 کیلوگرم

فن کوئل داکتی گلتی

فن-کویل-داکتی-گلتی

فن کوئل داکتی گلتی مدل UTN 06

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 353CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.14 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 6.7 کیلووات
 • دبی آب 0.588 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • با وزن 31.5 کیلوگرم
فن-کویل-داکتی-گلتی

فن کوئل داکتی گلتی مدل UTN 08

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 470CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.9 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 8.2 کیلووات
 • دبی آب 0.669 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • با وزن 32.5 کیلوگرم
فن-کویل-داکتی-گلتی

فن کوئل داکتی گلتی مدل UTN 12

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 735CFM
 • ظرفیت سرمایش 6.2 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 13.08کیلووات
 • دبی آب 1.064 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • با وزن 40.6 کیلوگرم
فن-کویل-داکتی-گلتی

فن کوئل داکتی گلتی مدل UTN 16

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 941CFM
 • ظرفیت سرمایش 7.8 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 18.92 کیلووات
 • دبی آب 1.397 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • با وزن 47.3 کیلوگرم
فن-کویل-داکتی-گلتی

فن کوئل داکتی گلتی مدل UTN 22

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1294CFM
 • ظرفیت سرمایش 11.9کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 24.4 کیلووات
 • دبی آب 2.141مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • با وزن 65.3 کیلوگرم
فن-کویل-داکتی-گلتی

فن کوئل داکتی گلتی مدل UTN 30

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1765CFM
 • ظرفیت سرمایش 16.4 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 33.35 کیلووات
 • دبی آب 2.925 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • با وزن 77 کیلوگرم
فن-کویل-داکتی-گلتی

فن کوئل داکتی گلتی مدل UTN 40

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 2350CFM
 • ظرفیت سرمایش 19.26 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 41.30 کیلووات
 • دبی آب 3.623 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • با وزن 84 کیلوگرم

فن کویل زمینی گلتی

فن کوئل داکتی گلتی مدل FLAT L/U 10

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 180CFM
 • دبی هوا 180 cfm
 • ظرفیت سرمایش 1.93 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 2.31 کیلووات
 • دبی آب 0.33 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 

فن کوئل داکتی گلتی مدل FLAT L/U 20

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 275CFM
 • دبی هوا 222.5 cfm
 • ظرفیت سرمایش 2.27 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 2.86 کیلووات
 • دبی آب 0.39 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 

فن کوئل داکتی گلتی مدل ESTRO1.25

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 260CFM
 • دبی هوا 442 cfm
 • ظرفیت سرمایش 2.42 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 3.2 کیلووات
 • دبی آب 0.39 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 

فن کوئل داکتی گلتی مدل ESTRO1.26

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 260CFM
 • دبی هوا 442 cfm
 • ظرفیت سرمایش 2.93 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 3.8 کیلووات
 • دبی آب 0.27 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 

فن کوئل داکتی گلتی مدل FLAT L/U 30

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 275CFM
 • دبی هوا 275 cfm
 • ظرفیت سرمایش 2.71 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 3.27 کیلووات
 • دبی آب 0.465 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 

فن کوئل داکتی گلتی مدل FLAT L/U 40

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 306CFM
 • دبی هوا 306 cfm
 • ظرفیت سرمایش 2.92 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 3.48 کیلووات
 • دبی آب 0.501 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 

فن کوئل داکتی گلتی مدل FLAT L/U 50

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 349CFM
 • دبی هوا 349 cfm
 • ظرفیت سرمایش 3.32 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 4.03 کیلووات
 • دبی آب 0.569 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 

فن کوئل داکتی گلتی مدل ESTRO1.2 7

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 376.4CFM
 • دبی هوا 376.4 cfm
 • ظرفیت سرمایش 3.51 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 4.8 کیلووات
 • دبی آب 0.602 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 

فن کوئل داکتی گلتی مدل ESTRO1.2 8

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 415.3CFM
 • دبی هوا 415.3 cfm
 • ظرفیت سرمایش 4.33 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.1 کیلووات
 • دبی آب 0.743 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز

فن کوئل داکتی گلتی مدل ESTRO1.2 9

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 462CFM
 • دبی هوا 462 cfm
 • ظرفیت سرمایش 4.77 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 6 کیلووات
 • دبی آب 0.818 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز

فن کوئل داکتی گلتی مدل FLAT L/U 60

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 470CFM
 • دبی هوا 470 cfm
 • ظرفیت سرمایش 4.16 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.47  کیلووات
 • دبی آب 0.714 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز

فن کوئل داکتی گلتی مدل FLAT L/U 70

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 536CFM
 • دبی هوا 536 cfm
 • ظرفیت سرمایش 4.46 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.87 کیلووات
 • دبی آب 0.418 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز

فن کویل سقفی توکار گلتی

فن کوئل سقفی توکار گلتی مدل ESTRO1.2 5

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 260CFM
 • دبی هوا 442 cfm
 • ظرفیت سرمایش 2.42 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 3.2 کیلووات
 • دبی آب 0.25 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز

فن کوئل سقفی توکار گلتی مدل ESTRO1.2 6

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 260CFM
 • دبی هوا 442 cfm
 • ظرفیت سرمایش 2.93 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 3.8 کیلووات
 • دبی آب 0.27 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز

فن کوئل سقفی توکار گلتی مدل ESTRO1.2 7

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 376.4CFM
 • دبی هوا 376.4 cfm
 • ظرفیت سرمایش 3.51 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 4.8 کیلووات
 • دبی آب 0.602 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز

فن کوئل سقفی توکار گلتی مدل ESTRO1.2 8

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 415.3CFM
 • دبی هوا 415.3 cfm
 • ظرفیت سرمایش 4.33 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.1 کیلووات
 • دبی آب 0.743 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز

فن کوئل سقفی توکار گلتی مدل ESTRO1.2 9

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 462CFM
 • دبی هوا 462 cfm
 • ظرفیت سرمایش 4.77 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 6 کیلووات
 • دبی آب 0.818 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز

فن کویل کاستی چهار طرفه گلتی

فن کوئل کاستی چهار طرفه گلتی مدل IWC 102

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1353CFM
 • دبی هوا 1353 cfm
 • ظرفیت سرمایش 9.92 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 11.69 کیلووات
 • دبی آب 0.17 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز

فن کوئل کاستی چهار طرفه گلتی مدل IWC 32

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 306CFM
 • دبی هوا 306 cfm
 • ظرفیت سرمایش 2.6 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 3.49 کیلووات
 • دبی آب 0.445 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز

فن کوئل کاستی چهار طرفه گلتی مدل IWC 34

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 306CFM
 • دبی هوا 306 cfm
 • ظرفیت سرمایش 2.05 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 
 • دبی آب 0.351 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز

فن کوئل کاستی چهار طرفه گلتی مدل IWC 42

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 441.1CFM
 • دبی هوا 441.1 cfm
 • ظرفیت سرمایش 4.6 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.7 کیلووات
 • دبی آب 0.789 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز

فن کوئل کاستی چهار طرفه گلتی مدل IWC 44

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 441.1CFM
 • دبی هوا 441.1 cfm
 • ظرفیت سرمایش 3.76 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش
 • دبی آب 0.645 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز

فن کوئل کاستی چهار طرفه گلتی مدل IWC 52

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 517.6CFM
 • دبی هوا 517.6cfm
 • ظرفیت سرمایش 5.06 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 6.72 کیلووات
 • دبی آب 0.869 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز

فن کوئل کاستی چهار طرفه گلتی مدل IWC 62

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 764.7CFM
 • دبی هوا 764.7cfm
 • ظرفیت سرمایش 6 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 7.7 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز

فن کوئل کاستی چهار طرفه گلتی مدل IWC 82

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 823.5 CFM
 • دبی هوا 823.5 cfm
 • ظرفیت سرمایش 9.1 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 10.19 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز