فن کویل هواساز در ظرفیت های 200 تا 1200 فوت مکعب بر دقیقه هوادهی و تولید می شود.  شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش فن کویل هواساز در تهران و شهرستان ها می باشد.
 
برای خرید فن کویل هواساز و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت فن کویل هواساز با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
هواساز

کاتالوگ فن کوئل هواساز

فن کوئل دیواری هواساز

فن کوئل دیواری هواساز مدل HMFP-34BM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 200CFM
 • ظرفیت سرمایش 1.8 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 2.7 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • برق ورودی 30 وات
 •  ابعاد دستگاه 795*285*215 (mm)

فن کوئل دیواری هواساز مدل HMFP-51BM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش 2.7 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 4.05 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • برق ورودی 38 وات
 •  ابعاد دستگاه 795*285*215 (mm)

فن کویل دیواری هواساز مدل HMFP-68BM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.6  کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.4 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • برق ورودی 45 وات
 •  ابعاد دستگاه 990*330*230(mm)

فن کویل دیواری هواساز مدل HMFP-85BM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 500CFM
 • ظرفیت سرمایش 4.5 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 6.75 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • برق ورودی 50 وات
 •  ابعاد دستگاه 990*330*230 (mm)

فن کویل دیواری هواساز مدل HMFP-102BM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش 5.4 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 8.1 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • برق ورودی 90 وات
 •  ابعاد دستگاه 1090*330*225 (mm)

فن کویل دیواری هواساز مدل HMFP-135BM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 800CFM
 • ظرفیت سرمایش 7.2 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 10.8 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • برق ورودی 100 وات
 •  ابعاد دستگاه 1090*330*225 (mm)

فن کویل داکتی هواساز

فن کویل داکتی هواساز مدل HDFC-08

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 800CFM
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • دبی آب 6 gpm 
 • افت فشار آب 7.17 kpa

فن کویل داکتی هواساز مدل HDFC-10

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1000CFM
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • دبی آب 7 gpm 
 • افت فشار آب 11.06 kpa

فن کویل داکتی هواساز مدل HDFC-12

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1200CFM
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • دبی آب 8 gpm 
 • افت فشار آب 16.14 kpa

فن کویل داکتی هواساز مدل HDFC-14

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1400CFM
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • دبی آب 10 gpm 
 • افت فشار آب 27.5 kpa

فن کویل داکتی هواساز مدل HDFC-16

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1600CFM
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • دبی آب 12 gpm 
 • افت فشار آب 42.74 kpa

فن کویل داکتی هواساز مدل HDFC-18

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1800CFM
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • دبی آب 13 gpm 
 • افت فشار آب 54.7 kpa

فن کویل داکتی هواساز مدل HDFC-20

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 2000CFM
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • دبی آب 14 gpm 
 • افت فشار آب 62.25 kpa