فن کویل هواساز در ظرفیت های 200 تا 1200 فوت مکعب بر دقیقه هوادهی و تولید می شود.  شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش فن کویل هواساز در تهران و شهرستان ها می باشد.  
برای خرید فن کویل هواساز و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت فن کویل هواساز با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
هواساز

فن کوئل دیواری هواساز

فن کوئل دیواری هواساز مدل HMFP-34BM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 200CFM
 • ظرفیت سرمایش 1.8 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 2.7 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • برق ورودی 30 وات
 •  ابعاد دستگاه 795*285*215 (mm)

فن کوئل دیواری هواساز مدل HMFP-51BM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش 2.7 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 4.05 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • برق ورودی 38 وات
 •  ابعاد دستگاه 795*285*215 (mm)

فن کویل دیواری هواساز مدل HMFP-68BM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.6  کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.4 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • برق ورودی 45 وات
 •  ابعاد دستگاه 990*330*230(mm)

فن کویل دیواری هواساز مدل HMFP-85BM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 500CFM
 • ظرفیت سرمایش 4.5 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 6.75 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • برق ورودی 50 وات
 •  ابعاد دستگاه 990*330*230 (mm)

فن کویل دیواری هواساز مدل HMFP-102BM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش 5.4 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 8.1 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • برق ورودی 90 وات
 •  ابعاد دستگاه 1090*330*225 (mm)

فن کویل دیواری هواساز مدل HMFP-135BM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 800CFM
 • ظرفیت سرمایش 7.2 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 10.8 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • برق ورودی 100 وات
 •  ابعاد دستگاه 1090*330*225 (mm)

فن کویل داکتی هواساز

فن کویل داکتی هواساز مدل HDFC-08

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 800CFM
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • دبی آب 6 gpm 
 • افت فشار آب 7.17 kpa

فن کویل داکتی هواساز مدل HDFC-10

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1000CFM
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • دبی آب 7 gpm 
 • افت فشار آب 11.06 kpa

فن کویل داکتی هواساز مدل HDFC-12

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1200CFM
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • دبی آب 8 gpm 
 • افت فشار آب 16.14 kpa

فن کویل داکتی هواساز مدل HDFC-14

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1400CFM
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • دبی آب 10 gpm 
 • افت فشار آب 27.5 kpa

فن کویل داکتی هواساز مدل HDFC-16

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1600CFM
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • دبی آب 12 gpm 
 • افت فشار آب 42.74 kpa

فن کویل داکتی هواساز مدل HDFC-18

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1800CFM
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • دبی آب 13 gpm 
 • افت فشار آب 54.7 kpa

فن کویل داکتی هواساز مدل HDFC-20

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 2000CFM
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • دبی آب 14 gpm 
 • افت فشار آب 62.25 kpa