یکی از تجهیزات مهم تاسیسات ساختمانی سیستم تهویه مطبوع می باشد. که تمامی افراد مایل به خرید سیستمی هستند که با کمترین میزان انرژی بیشترین بازدهی را داشته، همچنین با شیوه ای مدرن طبق تکنولوژی ها جدید ساخته شده باشد.  فن کویل با عملکرد سرد و گرم برای ساختمان های اداری،تجاری و مسکونی قابل استفاده می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش فن کویل تهویه در تهران و شهرستان ها می باشد.  
برای خرید فن کویل تهویه و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت فن کوئل تهویه با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
تهویه

فن کویل دیواری تهویه

فن کویل دیواری تهویه مدل WM-300

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش 2.2 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 3.2 کیلووات
 • دبی هوا 480 مترمکعب بر ساعت
 • دبی آب 0.34 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.037 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 285*215*800 (mm)
 • با وزن 11 کیلوگرم

فن کویل دیواری تهویه مدل WM-400

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.37 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.02 کیلووات
 • دبی هوا 680 مترمکعب بر ساعت
 • دبی آب 0.522 مترمکعب بر ساعت
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.045 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 330*255*1010 (mm)
 • با وزن 14 کیلوگرم

فن کویل دیواری تهویه مدل WM-500

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 500CFM
 • ظرفیت سرمایش 4.6 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 6.8 کیلووات
 • دبی هوا 825 مترمکعب بر ساعت
 • دبی آب 0.713 مترمکعب بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.0797 کیلووات
 • با وزن 14.5 کیلوگرم

فن کویل زمینی تهویه

فن-کویل-زمینی-تهویه

فن کویل زمینی تهویه مدل FL-1000

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1000CFM
 • ظرفیت سرمایش 
 • ظرفیت گرمایش 
 • دبی هوا 1700 CFM 
 • دبی آب 
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.210 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 239*628*1956 (mm)
 • با وزن 60.2 کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-تهویه

فن کویل زمینی تهویه مدل FL-1200

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1200CFM
 • ظرفیت سرمایش  10.9 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 19.76 کیلووات 
 • دبی هوا 2040  CFM 
 • دبی آب  1.51 مترمکعب بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.214 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 239*628*1956 (mm)
 • با وزن 62.5 کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-تهویه

فن کویل زمینی تهویه مدل SV-200

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 200CFM
 • ظرفیت سرمایش  2.41 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.26 کیلووات 
 • دبی هوا 340 مترمکعب بر ساعت 
 • دبی آب 0.04 مترمکعب بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.069 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 170*530*770 (mm)
 • با وزن 16.6 کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-تهویه

فن کویل زمینی تهویه مدل SB-200

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 200CFM
 • ظرفیت سرمایش  2.41 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.26 کیلووات 
 • دبی هوا 340 مترمکعب بر ساعت 
 • دبی آب 0.408 مترمکعب بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.069 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 
 • با وزن 16.6 کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-تهویه

فن کویل زمینی تهویه مدل FL-200

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 200CFM
 • ظرفیت سرمایش  2.1 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.2 کیلووات 
 • دبی هوا 340 مترمکعب بر ساعت 
 • دبی آب 0.564مترمکعب بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.042 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 239*628*856 (mm)
 • با وزن 25.6 کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-تهویه

فن کویل زمینی تهویه مدل SV-300

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش  3.97 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 8.64 کیلووات 
 • دبی هوا 510 مترمکعب بر ساعت 
 • دبی آب 0.683مترمکعب بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.073 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 170*530*985 (mm)
 • با وزن 21.7 کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-تهویه

فن کویل زمینی تهویه مدل SB-300

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش  3.97 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 8.64 کیلووات 
 • دبی هوا 510 مترمکعب بر ساعت 
 • دبی آب 0.683مترمکعب بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.073 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 
 • با وزن 21.7 کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-تهویه

فن کویل زمینی تهویه مدل FL-300

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش  3.01 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 7.3 کیلووات 
 • دبی هوا 510 مترمکعب بر ساعت 
 • دبی آب 0.683 مترمکعب بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.073 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 239*628*1054 (mm)
 • با وزن 30  کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-تهویه

فن کویل زمینی تهویه مدل SV-400

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش  4.59 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 10.53 کیلووات 
 • دبی هوا 680 مترمکعب بر ساعت 
 • دبی آب 0.794 مترمکعب بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.077 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 170*530*1200  (mm)
 • با وزن 23.9 کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-تهویه

فن کویل زمینی تهویه مدل SB-400

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش  4.59 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 10.53 کیلووات 
 • دبی هوا 680 مترمکعب بر ساعت 
 • دبی آب 0.794 مترمکعب  بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.077 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 
 • با وزن 23.9 کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-تهویه

فن کویل زمینی تهویه مدل FL-400

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش  3.97  کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 10.03 کیلووات 
 • دبی هوا 680 مترمکعب بر ساعت 
 • دبی آب 0.908 مترمکعب بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.077 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 239*628*1255(mm)
 • با وزن 35.5 کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-تهویه

فن کویل زمینی تهویه مدل SV-600

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش  6.61 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 15.35 کیلووات 
 • دبی هوا 1020 مترمکعب بر ساعت 
 • دبی آب 1.13 مترمکعب بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.093 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 170*530*1200 (mm)
 • با وزن 25.4 کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-تهویه

فن کویل زمینی تهویه مدل SB-600

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش  6.61 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 15.35 کیلووات 
 • دبی هوا 1020 مترمکعب بر ساعت 
 • دبی آب 1.13 مترمکعب بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.093 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 
 • با وزن 25.4 کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-تهویه

فن کویل زمینی تهویه مدل FL-600

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش 5.49 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 14.3 کیلووات 
 • دبی هوا 1020 مترمکعب بر ساعت 
 • دبی آب 1.13 مترمکعب بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.117 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 239*628*1555 (mm)
 • با وزن 41.7 کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-تهویه

فن کویل زمینی تهویه مدل SV-800

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 800CFM
 • ظرفیت سرمایش 8.1 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 20.1 کیلووات 
 • دبی هوا 1360 مترمکعب بر ساعت 
 • دبی آب 1.41 مترمکعب بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.114 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 170*530*1410 (mm)
 • با وزن 29.6 کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-تهویه

فن کویل زمینی تهویه مدل SB-800

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 800CFM
 • ظرفیت سرمایش 8.1 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 20.1 کیلووات 
 • دبی هوا 1360 مترمکعب بر ساعت 
 • دبی آب 1.41 مترمکعب بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.114 کیلووات
 • با وزن 27.6 کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-تهویه

فن کویل زمینی تهویه مدل SB-800

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 800CFM
 • ظرفیت سرمایش 8.1 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 20.1 کیلووات 
 • دبی هوا 1360 مترمکعب بر ساعت 
 • دبی آب 1.41 مترمکعب بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.114 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 170*530*1410 (mm)
 • با وزن 27.6 کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-تهویه

فن کویل زمینی تهویه مدل FL-800

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 800CFM
 • ظرفیت سرمایش 7.44 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 19.76 کیلووات 
 • دبی هوا 1360 مترمکعب بر ساعت 
 • دبی آب 1.51 مترمکعب بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.198 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 239*628*1956 (mm)
 • با وزن 56.3 کیلوگرم

فن کویل سقفی تهویه

فن-کویل-سقفی-تهویه

فن کویل سقفی توکار تهویه مدل HR-1000

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1000CFM
 • ظرفیت سرمایش 8.26 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 21.73 کیلووات 
 • دبی هوا 1000 cfm
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.198 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 220*545*1526 (mm)
 • با وزن 34 کیلوگرم
فن-کویل-سقفی-تهویه

فن کویل سقفی توکار تهویه مدل HR-200

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 200CFM
 • ظرفیت سرمایش 2.41 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.2 کیلووات 
 • دبی هوا 340 cfm
 • دبی آب 0.408 مترمکعب بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.069 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 220*495*545(mm)
 • با وزن 12.6 کیلوگرم
فن-کویل-سقفی-تهویه

فن کویل سقفی توکار تهویه مدل HR-300

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.97 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 8.64 کیلووات 
 • دبی هوا 340 cfm
 • دبی آب 0.683 مترمکعب بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.076 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 220*495*545(mm)
 • با وزن 17.4 کیلوگرم
فن-کویل-سقفی-تهویه

فن کویل سقفی توکار تهویه مدل HR-400

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 4.59 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 10.53 کیلووات 
 • دبی هوا 680 cfm
 • دبی آب 0.794 بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.076 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 220*545*925 (mm)
 • با وزن 20.4 کیلوگرم
فن-کویل-سقفی-تهویه

فن کویل سقفی توکار تهویه مدل HR-600

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش 6.61 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش  15.35 کیلووات 
 • دبی هوا 1020 cfm
 • دبی آب 1.13 بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.076 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 220*545*925 (mm)
 • با وزن 20.4 کیلوگرم
فن-کویل-سقفی-تهویه

فن کویل سقفی توکار تهویه مدل HR-800

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 800CFM
 • ظرفیت سرمایش 8.1 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش  20.1 کیلووات 
 • دبی هوا 1020 cfm
 • دبی آب 1.41 بر ساعت
 • نوع برق مصرفی تک فاز 
 • توان مصرفی 0.076 کیلووات
 •  ابعاد دستگاه 220*545*1140 (mm)
 • با وزن 25 کیلوگرم