فن کوئل آرن تهویه پارس تولیدی شرکت صنعتی مدیا در انواع سقفی توکار،زمینی،دیواری،کاستی و کانالی می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش فن کویل آرن در تهران و شهرستان ها می باشد.  
برای خرید فن کویل آرن و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت فن کوئل آرن با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
آرن

فن کوئل دیواری آرن

فن کویل دیواری آرن مدل AMKG-300

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش 2.64/2.24/2.05 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 3.69/3.25/2.77 کیلووات
 • دبی هوا 300/250/220 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 915*290*210 (mm)
 • با وزن 12 کیلوگرم

فن کویل دیواری آرن مدل AMKG-400

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.08/2.62/2.27 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 4.34/3.86/3.25 کیلووات
 • دبی هوا 400/340/300 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 915*290*210 (mm)
 • با وزن 12 کیلوگرم

فن کویل دیواری آرن مدل AMKG-600

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش 4.45/4.18/3.74 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 6.3/5.67/4.73 کیلووات
 • دبی هوا 600/510/450 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1070*315*210 (mm)
 • با وزن 15 کیلوگرم

فن کویل داکتی آرن

فن کویل داکتی آرن مدل AMKT3H -800G70

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1000CFM
 • ظرفیت سرمایش 6.6/6.37/6.12 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 9.7/8.54/7.18 کیلووات
 • دبی هوا 800/720/640 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 946*400*816 (mm)
 • با وزن 50/53 کیلوگرم

فن کویل داکتی آرن مدل AMKT3H -1000G70

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1000CFM
 • ظرفیت سرمایش 8.8/8.19/7.57 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 13.2/11.48/9.9 کیلووات
 • دبی هوا 1000/900/810 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 946*400*816 (mm)
 • با وزن 52/55 کیلوگرم

فن کویل داکتی آرن مدل AMKT3H -1200G70

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1200CFM
 • ظرفیت سرمایش 10/9.44/8.53 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 15/12.9/11.25 کیلووات
 • دبی هوا 1200/1105/950 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 946*400*816 (mm)
 • با وزن 52/55 کیلوگرم

فن کویل داکتی آرن مدل AMKT3H -1400G70

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1400CFM
 • ظرفیت سرمایش 12/11.47/10.24 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 17.9/15.75/13.6 کیلووات
 • دبی هوا 1400/1250/1095 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 946*400*816 (mm)
 • با وزن 54/57 کیلوگرم

فن کویل داکتی آرن مدل AMKT3H -1600G70

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1600CFM
 • ظرفیت سرمایش 14.1/13.03/11.87 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 21.2/18.23/15.69 کیلووات
 • دبی هوا 1600/1440/1280 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1290*400*809(mm)
 • با وزن 76/82 کیلوگرم

فن کویل داکتی آرن مدل AMKT3H -1800G70

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1800CFM
 • ظرفیت سرمایش 15.8/14.6/13.46 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 23.8/20.94/17.85 کیلووات
 • دبی هوا 1800/1620/1440 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1290*400*809(mm)
 • با وزن 76/82 کیلوگرم

فن کویل داکتی آرن مدل AMKT3H -2200G70

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 2200CFM
 • ظرفیت سرمایش 19.9/18.58/17.24 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 30/26.7/22.5 کیلووات
 • دبی هوا 2200/1980/1760 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1290*400*809(mm)
 • با وزن 76/82 کیلوگرم

فن کویل زمینی آرن

فن-کویل-زمینی-آرن

فن کویل زمینی آرن مدل AMKF4-300

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش 2.53/2.25/1.88 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.64/4.85/4.23 کیلووات
 • دبی هوا 300/250/220 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1000*592*225(mm)
 • با وزن 26/26 کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-آرن

فن کویل زمینی آرن مدل AMKF4-400

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.27/2.84/2.54 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 7.22/6.35/5.49 کیلووات
 • دبی هوا 400/340/300 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1000*592*225(mm)
 • با وزن 26/26 کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-آرن

فن کویل زمینی آرن مدل AMKF4-600

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش 5.64/5.02/4.46 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 12.24/10.89/9.18 کیلووات
 • دبی هوا 600/510/450 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1500*592*225(mm)
 • با وزن 39/36.6 کیلوگرم
فن-کویل-زمینی-آرن

فن کویل زمینی آرن مدل AMKF4-800

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش 6.52/5.75/4.36 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 15.35/13.82/11.67 کیلووات
 • دبی هوا 800/680/600 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1500*592*225(mm)
 • با وزن 39/39 کیلوگرم

فن کویل سقفی توکار آرن

فن-کویل-سقفی-توکار-آرن

فن کویل سقفی توکار آرن مدل AMKT3-300G12

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.1/2.7/2.3 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.3/4.61/3.98 کیلووات
 • دبی هوا 300/225/150 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 841*241*522 (mm)
 • با وزن 17/18.5 کیلوگرم
فن-کویل-سقفی-توکار-آرن

فن کویل سقفی توکار آرن مدل AMKT3-300G30

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.1/2.7/2.3 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.3/4.61/3.98 کیلووات
 • دبی هوا 300/225/150 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 841*241*522 (mm)
 • با وزن 17/18.5 کیلوگرم
فن-کویل-سقفی-توکار-آرن

فن کویل سقفی توکار آرن مدل AMKT3-400G12

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 4/3.4/2.95 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 6.8/5.85/5.1 کیلووات
 • دبی هوا 400/300/200 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 941*241*522 (mm)
 • با وزن 20.2/21.7 کیلوگرم
فن-کویل-سقفی-توکار-آرن

فن کویل سقفی توکار آرن مدل AMKT3-400G30

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 4/3.4/2.95 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 6.8/5.85/5.1 کیلووات
 • دبی هوا 400/300/200 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 941*241*522 (mm)
 • با وزن 20.2/21.7 کیلوگرم
فن-کویل-سقفی-توکار-آرن

فن کویل سقفی توکار آرن مدل AMKT3-600G12

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش 5.8/4.88/4.45 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 9.8/8.6/7.4 کیلووات
 • دبی هوا 600/450/300 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1161*241*522 (mm)
 • با وزن 23/25 کیلوگرم
فن-کویل-سقفی-توکار-آرن

فن کویل سقفی توکار آرن مدل AMKT3-600G30

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش 5.8/4.88/4.45 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 9.8/8.6/7.4 کیلووات
 • دبی هوا 600/450/300 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1161*241*522 (mm)
 • با وزن 23/25 کیلوگرم
فن-کویل-سقفی-توکار-آرن

فن کویل سقفی توکار آرن مدل AMKT3-800G12

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 800CFM
 • ظرفیت سرمایش 8.2/6.88/6.25 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 13.6/11.97/10.2 کیلووات
 • دبی هوا 800/600/400 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1461*241*522 (mm)
 • با وزن 31.9/34.4 کیلوگرم
فن-کویل-سقفی-توکار-آرن

فن کویل سقفی توکار آرن مدل AMKT3-800G30

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 800CFM
 • ظرفیت سرمایش 8.2/6.88/6.25 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 13.6/11.97/10.2 کیلووات
 • دبی هوا 800/600/400 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1461*241*522 (mm)
 • با وزن 31.9/34.4 کیلوگرم
فن-کویل-سقفی-توکار-آرن

فن کویل سقفی توکار آرن مدل AMKT3-1000G12

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1000CFM
 • ظرفیت سرمایش 9/7.8/6.57 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 16/14.24/12 کیلووات
 • دبی هوا 1000/750/500 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1566*241*522 (mm)
 • با وزن 34.4/37.4 کیلوگرم
فن-کویل-سقفی-توکار-آرن

فن کویل سقفی توکار آرن مدل AMKT3-1000G30

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1000CFM
 • ظرفیت سرمایش 9/7.8/6.57 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 16/14.24/12 کیلووات
 • دبی هوا 1000/750/500 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1566*241*522 (mm)
 • با وزن 34.4/37.4 کیلوگرم
فن-کویل-سقفی-توکار-آرن

فن کویل سقفی توکار آرن مدل AMKT3-1200G12

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1200CFM
 • ظرفیت سرمایش 11/9.8/8.35 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 20.1/18.27/15.43 کیلووات
 • دبی هوا 1200/900/600 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1856*241*522 (mm)
 • با وزن 39.5/43 کیلوگرم
فن-کویل-سقفی-توکار-آرن

فن کویل سقفی توکار آرن مدل AMKT3-1200G30

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1200CFM
 • ظرفیت سرمایش 11/9.8/8.35 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 20.1/18.27/15.43 کیلووات
 • دبی هوا 1200/900/600 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1856*241*522 (mm)
 • با وزن 39.5/43 کیلوگرم

فن کویل کاستی یک طرفه آرن

فن-کویل-کاستی-یک-طرفه-آرن

فن کویل کاستی یک طرفه آرن مدل AMKC-300R

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.04/2.79/2.56 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.13/4.69/4.04 کیلووات
 • دبی هوا 300/270/240 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1054*153*425 (mm)
 • با وزن 12.8/13.1 کیلوگرم
فن-کویل-کاستی-یک-طرفه-آرن

فن کویل کاستی یک طرفه آرن مدل AMKC-400R

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.79/3.58/3.38 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 6.41/5.86/5.11 کیلووات
 • دبی هوا 370/330/300 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1054*153*425 (mm)
 • با وزن 12.8/13.1 کیلوگرم
فن-کویل-کاستی-یک-طرفه-آرن

فن کویل کاستی یک طرفه آرن مدل AMKC-600R

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش 5.709/4.85/4.36 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 9.6/8.36/7.48 کیلووات
 • دبی هوا 590/520/470 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1200*198*655 (mm)
 • با وزن 32.6 کیلوگرم

فن کویل کاستی چهار طرفه آرن

فن-کویل-کاستی-4طرفه-آرن

فن کویل کاستی چهار طرفه آرن مدل AMKA-300R

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش 3/2.58/2.16 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 4/3.5/3.08 کیلووات
 • دبی هوا 300/260/210 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 575*261*575(mm)
 • با وزن 16.5 کیلوگرم
فن-کویل-کاستی-4طرفه-آرن

فن کویل کاستی چهار طرفه آرن مدل AMKA-400R

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.7/3.18/2.66 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 5.1/4.3/3.83 کیلووات
 • دبی هوا 400/340/280 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 575*261*575(mm)
 • با وزن 16.5 کیلوگرم
فن-کویل-کاستی-4طرفه-آرن

فن کویل کاستی چهار طرفه آرن مدل AMKA-500R

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 500CFM
 • ظرفیت سرمایش 4.5/3.6/3.06 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 6/4.76/4.07 کیلووات
 • دبی هوا 500/430/350  cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 575*261*575(mm)
 • با وزن 16.5 کیلوگرم
فن-کویل-کاستی-4طرفه-آرن

فن کویل کاستی چهار طرفه آرن مدل AMKA-600R

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش 5.7/4.73/3.96 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 9.66/7.72/6.27 کیلووات
 • دبی هوا590/500/420 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 840*230*840(mm)
 • با وزن 25/27 کیلوگرم
فن-کویل-کاستی-4طرفه-آرن

فن کویل کاستی چهار طرفه آرن مدل AMKA-850R

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 850CFM
 • ظرفیت سرمایش 7.27/6.46/5.71 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 12.42/9.93/8.07 کیلووات
 • دبی هوا 820/700/590 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 840*300*840(mm)
 • با وزن 30.5/33 کیلوگرم
فن-کویل-کاستی-4طرفه-آرن

فن کویل کاستی چهار طرفه آرن مدل AMKA-950R

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 950CFM
 • ظرفیت سرمایش 8.22/7.39/6.54 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 13.85/11.08/9 کیلووات
 • دبی هوا 940/800/680 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 840*300*840(mm)
 • با وزن 30.5/33 کیلوگرم
فن-کویل-کاستی-4طرفه-آرن

فن کویل کاستی چهار طرفه آرن مدل AMKA-1200R

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1200CFM
 • ظرفیت سرمایش 10.39/9.25/8.2 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 17.58/14.06/11.42 کیلووات
 • دبی هوا 1180/1000/850 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 840*300*840(mm)
 • با وزن 30.5/33 کیلوگرم