سر جاروی استخر از تجهیزات جانبی استخر مورد استفاده در استخرها می باشد. سرجارو در مدل های مختلف وجود دارد که وظیفه برس کشیدن کف و دیواره استخر را بر عهده دارد. سرجاروی استخر در برندهای مختلفی در بازار وجود دارند.

برای خرید سر جاروی استخر و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت سر جاروی استخر با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

RAINBOW

RAINBOW

پول استار

هایوارد

هایواتر

سرجاروی استخر پول استار

PVH02

PVH05

PVH07

PVH08

PVH09

PVH10

PVH14

PVH10-102

PVH13-14

PVH13-18

PVH16

PVH18

PVH19

PVH20-18

PVH20-14

PVH16

سرجاروی استخر هایوارد

VAC 001

VAC 002

SP 1067

سرجاروی استخر هایواتر

HW06

HW045

HW13-14

HW13-18

سرجاروی استخر رینبو

VAC02

VAC03

VAC05-14

VAC05-18

VAC09

VAC13-14

VAC13-18