سر جاروی استخر از تجهیزات جانبی استخر مورد استفاده در استخرها می باشد. سرجارو در مدل های مختلف وجود دارد که وظیفه برس کشیدن کف و دیواره استخر را بر عهده دارد. سرجاروی استخر در برندهای مختلفی در بازار وجود دارند.

 

برای خرید سر جاروی استخر و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت سر جاروی استخر با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

تجهیزات-استخر-پول-استار

RAINBOW

تجهیزات-استخر-هایواتر
تجهیزات-استخر-هایوارد

سرجاروی استخر پول استار

سرجاروی استخر PVH02
سرجاروی استخر PVH02
سرجاروی استخر PVH05
سرجاروی استخر PVH05
سرجاروی استخر PVH07
سرجاروی استخر PVH07
سرجاروی استخر PVH08
سرجاروی استخر PVH08
سرجاروی استخر PVH09
سرجاروی استخر PVH09
سرجاروی استخر PVH10
سرجاروی استخر PVH10
سرجاروی استخر PVH14
سرجاروی استخر PVH14
سرجاروی استخر PS10-102
سرجاروی استخر PS10-102
سرجاروی استخر PVH13-14
سرجاروی استخر PVH13-14
سرجاروی استخر PVH13-18
سرجاروی استخر PVH13-18
سرجاروی استخر PVH16
سرجاروی استخر PVH16
سرجاروی استخر PVH18
سرجاروی استخر PVH18
سرجاروی استخر PVH19
سرجاروی استخر PVH19
سرجاروی استخر PVH20-14
سرجاروی استخر PVH20-14
سرجاروی استخر PVH20-18
سرجاروی استخر PVH20-18
سرجاروی استخر PS10-107
سرجاروی استخر PS10-107

سرجاروی استخر هایوارد

جاروی استخر هایوارد
VAC 001

14 اینچ چرخدار برس دار

جاروی استخر هایوارد
VAC 002

14 اینچ چرخدار برس دار

جاروی استخر هایوارد
SP 1067

گرد برس دار

سرجاروی استخر هایواتر

سر-جاروی-آلومینیومی-هایواتر-3
HW06

سر جاروی برس دار و چرخ دار 

سر-جاروی-آلومینیومی-هایواتر-3
HW045

 برس دار مثلثی 

سر-جاروی-آلومینیومی-هایواتر-3
HW13-14

سرجارو آلومینیومی

HW13-18

سرجارو آلومینیومی

سرجاروی استخر رینبو

سرجاروی-استخر-رینبو-VAC02
VAC02
سرجاروی-استخر-رینبو-VAC03
VAC03

14اینچ

سرجاروی-استخر-رینبو-VAC05-14
VAC05-14

14اینچ

سرجاروی-استخر-رینبو-VAC05-18
VAC05-18

18اینچ

سرجاروی-استخر-رینبو-VAC09
VAC09

14اینچ

سرجاروی-استخر-رینبو-VAC13-14
VAC13-14

14اینچ

سرجاروی-استخر-رینبو-VAC13-18
VAC13-18

18اینچ