ارسال از طریق پیک : ارسال محصولات به این طریق به تهران و محدوده های مجاور تهران صورت می گیرد.

ارسال از طریق باربری: این امکان برای ارسال کالا به شهرستان ها و یا تحویل کالاهای حجیم به تهران وجود دارد.