سایت اینترنتی پمپ خوب اصالت همۀ کالاهایش را تضمین می‌کند. از آنجا که پمپ خوب برای تامین کالاهای ارائه شده در وب سایت، تنها با شرکت‌های معتبر خارجی و واردکنندگان رسمی و قانونی همکاری می‌کند، مشتریان می‌توانند مطمئن باشند کالاهایی را که بدون هیچگونه دخل و تصرفی از مجاری قانونی وارد کشور شده است، از پمپ خوب خریداری می‌کنند.