برگ گیر و حشره گیر استخر از تجهیزات استخری ساده و پر کاربرد می باشد که برای جمع کردن برگ ها و حشره های روی سطح آب، حتی برای چربی های موجود در سطح آب استفاده می شود. برگ گیر ها در جنس ها و شکل های مختلف در بازار موجود هستند که می توانید مطابق سلیقه و نوع کاربردتان آنها را برگزینید. 

 

برای خرید برگ گیر و حشره گیر استخر و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت برگ گیر و حشره گیر استخر با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

تجهیزات-استخر-هایواتر

RAINBOW

TSCO
تجهیزات-استخر-پول-استار

برگ گیر استخر پول استار

برگ گیر استخر PDRS01
برگ گیر استخر PDRS01

با فریم پلاستیکی

برگ گیر استخر PDRS03
برگ گیر استخر PDRS03

 با فریم آلومینیومی

برگ گیر استخر PDRS05
برگ گیر استخر PDRS05

با فریم و دسته آلومینیومی

برگ گیر استخر PDRS1001
برگ گیر استخر PDRS1001

دو لوکس

برگ گیر و چربی گیر استخر PLS01

پلاستیکی

حشره گیر و چربی گیر استخر PLS02

با فریم آلومینیومی

برگ گیراستخر PLS03

با فریم پلاستیکی

حشره گیرو چربی گیر استخر PLS04

با فریم آلومینیومی

حشره گیر استخر PLS05

با فریم پلاستیکی و خاصیت آهنربایی

حشره گیر استخر PLS06

با دسته پلاستیکی

PLS1001
برگ گیر و حشره گیر PLS1001

دو لوکس

PLS1005
حشره گیر و چربی گیر استخر PLS1005

با دسته آلومینیومی

PLSH01
حشره گیر استخر PLSH01

با دسته تلسکوپی آلومینیومی

PLSH02
حشره گیر استخر PLSH02

با دسته آلومینیومی

PLSH04
حشره گیر و چربی گیر استخر PLSH04

با دسته آلومینیومی

برگ گیر استخر پول استار

برگ گیر هایواتر
HW022

برگ گیر با توری بلند

برگ گیر هایواتر
HW024

برگ گیر با توری بلند

برگ گیر هایواتر
HW027

برگ گیر با توری بلند

برگ گیر هایواتر
HW054

با دسته تلسکوپی

برگ گیر استخر رینبو

LS07
برگ-گیر-استخر-رینبو
LS08
برگ-گیر-استخر-رینبو
LS12
برگ-گیر-استخر-رینبو
LS13
برگ-گیر-استخر-رینبو
LS02
برگ-گیر-استخر-رینبو
LS11
برگ-گیر-استخر-رینبو
LS03
برگ-گیر-استخر-رینبو
LS04
برگ-گیر-استخر-رینبو
LS06
برگ-گیر-استخر-رینبو
LS09
برگ-گیر-استخر-رینبو
LS01
برگ-گیر-استخر-رینبو
LS10
برگ-گیر-استخر-رینبو
LS05