برگ گیر و حشره گیر استخر از تجهیزات استخری ساده و پر کاربرد می باشد که برای جمع کردن برگ ها و حشره های روی سطح آب، حتی برای چربی های موجود در سطح آب استفاده می شود. برگ گیر ها در جنس ها و شکل های مختلف در بازار موجود هستند که می توانید مطابق سلیقه و نوع کاربردتان آنها را برگزینید. 

برای خرید برگ گیر و حشره گیر استخر و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت برگ گیر و حشره گیر استخر با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

هایواتر

هایواتر

RAINBOW

TSCO

پول استار

برگ گیر استخر پول استار

PDRS01 با فریم پلاستیکی

PDRS03 با فریم آلومینیومی

PDRS05با فریم و دسته آلومینیومی

PDRS1001 دو لوکس

PLS01 پلاستیکی

PLS02 با فریم آلومینیومی

PLS03 با فریم پلاستیکی

PLS04 با فریم و دسته آلومینیومی

PLS05با فریم پلاستیکی و خاصیت آهنربایی

PLS06 با دسته پلاستیکی

PLS1001 دولوکس

PLS1005 با دسته آلومینیومی

PLSH01با دسته تلسکوپی آلومینیومی

PLSH02 با دسته آلومینیومی

PLSH04 با دسته پلاستیکی

برگ گیر استخر پول استار

HW022 برگ گیر هایواتر

HW024 برگ گیر با توری بلند

HW027 برگ گیر با توری بلند

HW054 با دسته تلسکوپی

برگ گیر استخر رینبو

LS07

LS08

LS12

LS13

LS02

LS11

LS03

LS04

LS06

LS09

LS01

LS10

LS05