هواکش و فن های تهویه در کاربردهای خانگی و صنعتی و تاسیساتی جهت تهویه و بهبود کیفیت هوا بواسطه جابجا نمودن هوا مورد استفاده قرار می گیرد. هواکش های خانگی کاربردهای دیگری علاوه بر خانه دارند. این هواکش ها در ادارات و ساختمان های تجاری نیز به وفور استفاده می شوند. تهویه ها و فن های صنعتی در محیط هایی که ذرات سمی و بخارات مضر در محیط وجود داشته باشد به منظور کنترل آلاینده ها و حذف بوهای نامطبوع مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین این هواکش های صنعتی در کارگاه ها، رستوران ها و کارخانجات به کار گرفته می شوند. هواکش های دمنده از بهترین هواکش های موجود در بازار ایران می باشند. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نمایندگی فروش هواکش دمنده در تهران و شهرستان ها می باشد.  

برای خرید هواکش دمنده و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت هواکش های خانگی و صنعتی دمنده با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

هواکش و تهویه- پمپ خوب

هواکش های خانگی دمنده

هواکش خانگی دمنده سری توربو

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
VPH-8S2S 152082530
VPH-10S2S 1455102400
VPH-12S2S 15110122400
VPH-15S2S 23165152050
VPL-20S2S 27230201650

هواکش-دمنده-توربو

هواکش خانگی دمنده سری هایلوکس

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
VDI-10S2S2085102250
VDI-12S2S30300151950

هواکش-دمنده-هایلوکس

هواکش خانگی دمنده سری لوکس درجه دار با کلید

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
VSL-15S2S25220151950
VSL-20S2S31350201700
VSL-20C4S38450201340
VSL-25C4S43700251320
VSG-30C4S54900301100

لوکس---دریچه-دار-باکلید

هواکش خانگی دمنده سری اتولوکس

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
VAL-15H2S36300151900
VAL-20C4S38420201300
VAL-25C4S50700251200
VAL-30C4S54820301140

هواکش-دمنده-اتولوکس

هواکش خانگی فلزی دمنده

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
VMA-10S2S1595102500
VMA-12S2S16160122000
VMA-15S2S17215152000
VMA-15C2S40310152800
VMA-20C2S50720202600

هواکش-خانگی-فلزی-دمنده

فن بین کانالی لاین ونت

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
VLN-10C2S54280102650
VLN-12C2S54370122650
VLN-15C2S54440152650

فن-دمنده-لاین-ونت

پنکه رومیزی هاله

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
FTF-20H2S 30350202200
FTF-25H2S 44500252250

پنکه-رومیزی-هاله

هواکش خانگی دمنده سری آکسی لاین

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
VBX-10S2S 1465102450
VBX-12S2S 23130122250
VBX-15S2S 20180152000
VBX-20S2S 28240201850

هواکش خانگی دمنده سری آکسی لاین (IP45)

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
VBX-10S2S-IP 1155102350
VBX-12S2S-IP 17110122150
VBX-15S2S-IP 18140151700

(IP45)آکسی-لاین

هواکش های تاسیساتی دمنده

فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
VIB-63R4T3 195018500631400
VIB-63R6T3 6801210063950
VIB-70R4T3 215021700701390
VIB-70R6T3 8801580070930
VIB-80R6T3 14502530080930

فن-آکسیال-تاسیساتی-یورو-ونت

هواکش هفت پر دندانه اره ای

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
VIT-40T4T 2404500401360
VIT-40T4S 2804500401360
VIT-45T4T 3106000451400
vIT-45T4S 3006000451400
VIT-45T6S 170420045900
VIT-50Z4T 5708200501320
VIT-50Z4S 6008200501320
VIT-50Z6T 175500050940
VIT-50Z6S 170500050940
VIT-56Z4T 86010500561400

دندان-اره-ای

فن آکسیال سیلندری دمنده

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
VCK-30L4T 1253200301400
VCK-30L4S 1202100301350
VCK-35L4T 1703000351360
VCK-35L4S 1552800351320
VCT-40T4T 2404500401360

فن-آکسیال-سیلندری-دمنده

فن فوروارد با ورودی دو طرفه

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
BEF-20/20E4T 3401650201380
BEF-20/20E4S 3201600201350
BEF-20/20E6S 210135020920
BEF-25/30M6S 740390025830
BEF-25/25F6S 420300025830

سانتریفیوژ-دوطرفه-فوروارد

فن های فوروارد با ورودی دوطرفه - سه سرعته

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
BEF-20/25E4S1 2251450201250
BEF-25/25F4S1 420210025820
BEF-25/20F4S1 380162025760
BEF-30/30M6S1 500380030550
BEF-30/25 M6S1 560290030840
BEF-38/30M8S1 720480038840

سانتریفیوژ-دو-طرفه-فوروارد--سه-سرعته

فن های فوروارد با ورودی یک طرفه

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
BEF-20/10L4T 205980201330
BEF-20/10L4S 175940201220
BEF-20/10L6S 10065020880
BEF-25/10T4T 4201600251320
BEF-25/10T6S 205140025820

سانتریفیوژ-یکطرفه-فوروارد

فن های بکوارد با ورودی یک طرفه

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
REB-20/10L4S 85450201450
REB-20/10L6S 8231020950
REB-22/4V2S 60650222400
REB-25/10L4S 100850251450
REB-25/10L4T 95850251450

سانتریفیوژ-یک-طرفه-بک-وارد

فن رادیال سقفی

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
REB-20/10L4S 85450201450
REB-20/10L6S 8231020950
REB-22/4V2S 60650222400
REB-25/10L4S 100850251450
REB-25/10L4T 95850251450

هواکش-سقفی-رادیال-با-موتور-اکسترنال

هواکش های صنعتی دمنده

هواکش صنعتی فلزی با پروانه فلزی

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
VIA-30C2S 1552000302100
VIA-30C4S 461300301400
VIA-35C4S 821950351430
VIA-40C4S 1152600401300

هواکش-صنعتی-فلزی-با-پروانه-فلزی

هواکش صنعتی سبک فلزی

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
VID-30D2S 1401900302500
VID-30D4S 1151500301400
VID-35D2S 1652300352400
VID-35D4S 1402100351400
VID-40D2S 2803600402400

هواکش-صنعتی-سبک-فلزی

هواکش صنعتی سنگین فلزی

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
VIM-60K4S 3808500601400
VIM-60K4T 3908500601400
VIM-70K4S 4009500701400
VIM-70K4T 4009500701400
VIM-80K6T 4101120080900
VIM-80K6S 3601120080900

هواکش-صنعتی-سنگین-فلزی

هواکش صنعتی ایلکا

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
VIE-30L4T 961420301450
VIE-30L4S 921400301420
VIE-35L4T 1302650351420
VIE-35L4S 1202600351400
VIE-40T4T 2503800401400

هواکش-صنعتی-ایلکا

هواکش صنعتی پروانه استیل

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
VIS-30D4S 1151500301400
VIS-40D4S 1653100401280
VIS-50D4S 1804300501220

هواکش-صنعتی-پروانه-استیل

هواکش ایلکا هفت پر فلزی

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
VIK-30L4T 1252200301400
VIK-30L4S 1202100301350
VIK-30V2S 1402000302050
VIK-30L6S 78150030940
VIK-35L4T 1703000351360

هواکش-ایلکا-هفت-پر-فلزی

هواکش آکسیال ( طرح آلمان )

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
VIF-20V2S 54750202700
VIF-25V2S 901500252600
VIF-30V4S 731350301450

هواکش-اکسیال-طرح-آلمان

فن ترانس ( محوری صنعتی )

مدلقدرت (W)حجم هوادهی(m3/h)قطر پروانه (cm)دور موتور (RPM)
VIC-40P4T 3104800401450
VIC-45P4T 4356300451400
VIC-50P4T 4908000501380

هواکش-صنعتی-فلزی-با-پروانه-فلزی